Gyldig fra

Social dumping: Fire virksomheder i Aarhus-området kan se frem til yderligere kontrol

Fire virksomheder i Aarhus-området kan se frem til yderligere kontrol af Skattestyrelsen efter landsdækkende kontrolaktion mod social dumping mandag. I alt blev fem virksomheder i Aarhus-området kontrolleret af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i den landsdækkende aktion.

Mandag fik fem virksomheder indenfor byggebranchen i Aarhus-området besøg af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i en landsdækkende kontrolaktion mod social dumping. Skattestyrelsen har i forbindelse med kontrollerne fokus på, at der afregnes korrekt skat til Danmark af det arbejde, der udføres. I alt kan fire ud af de fem virksomheder i Aarhus se frem til yderligere kontrol.

- I forbindelse med kontrollerne undersøger vi, om særligt de udenlandske virksomheder og medarbejdere afregner korrekt skat af det arbejde, de udfører her i landet. I Aarhus oplevede vi især udenlandske enkeltmandsvirksomheder, hvor vi umiddelbart mener, at ejeren bør anses for at være lønmodtager eller arbejdsudlejet. Det skal vi nu følge op på, så vi sikrer, at de pågældende bliver registreret korrekt, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen besøgte under kontrolaktionen i alt fem virksomheder i Aarhusområdet og talte i den forbindelse med otte medarbejdere, hvoraf syv var udenlandske.

- Billedet vi så i Aarhus svarer til det, vi normalt ser, når vi er ude. Når danske virksomheder hyrer udenlandske underleverandører, er det vigtigt at være opmærksom på, at underleverandørerne registreres korrekt. Både for at sikre, at der løbende afregnes den korrekte skat til Danmark, men også fordi den danske virksomhed kan komme til at hæfte for en manglende skat, forklarer Ernst O. Nielsen.

Danske virksomheder, der hyrer udenlandske underleverandører, kan finde hjælp til at sikre, at underleverandørerne registreres korrekt på skat.dk/udenlandske underleverandører

I forbindelse med mandagens aktion besøgte Skattestyrelsen på landsplan i alt 60 virksomheder indenfor især byggebranchen. I alt talte Skattestyrelsen med 162 arbejdere, hvoraf 141 var udenlandske. I alt kan 47 virksomheder – svarende til 78 pct. forvente nærmere kontrol af deres forhold og ansatte.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Skattestyrelsens indsats mod social dumping

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping skal sikre at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. Skattestyrelsens rolle i denne indsats er at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift i Danmark.

Indsatsen foregår bl.a. som fællesaktioner med Arbejdstilsynet og politiet på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

I alt har Skattestyrelsen i første halvår af 2021 gennemført 1.199 kontroller, der har resulteret i regninger for 160 mio. kr. til virksomheder og ansatte.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping