Gyldig fra

Social dumping: fire virksomheder i Tarm-området undersøges nærmere

Tirsdag var Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet på social dumping-kontrol i Tarm-området. Ud af seks besøgte virksomheder kontrolleres fire nærmere.

Tirsdag fik seks virksomheder i Tarm-området besøg af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i en landsdækkende aktion mod social dumping. Skattestyrelsen har i Tarm-området besøgt seks virksomheder, der hovedsageligt var beskæftiget i byggebranchen.

- Vores kontroller har især fokus på, om der bliver afregnet korrekt skat til Danmark for både udenlandske virksomheder og medarbejdere. Ud af de seks virksomheder, vi besøgte i Tarm-området, har vi en formodning for, at det ikke sker i fire af virksomhederne. Vi følger derfor op over for netop de virksomheder for at klarlægge, om det er tilfældet, siger Ernst O Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Under kontrollerne i Tarm-området talte Skattestyrelsen med ni medarbejdere, hvoraf tre var udenlandske arbejdere.

- Vi taler med både medarbejdere og virksomheder for at finde ud af, om virksomhederne og de ansatte bliver korrekt beskattet. I Tarm-området oplevede vi især at møde medarbejdere, hvor vi skal have set nærmere på den måde, som de bliver beskattet på, og dermed om der afregnes korrekt skat til Danmark, forklarer Ernst O. Nielsen.

Hovedfokus på tirsdagens landsdækkende social dumping-aktion var virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og inden for det grønne område. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 55 virksomheder og talte med 128 medarbejdere. 35 af disse virksomheder - svarende til 64 procent - kan se frem til at skulle have undersøgt deres forhold yderligere.

Skatteregninger på 1 mia. kr. siden 2015
Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet, der består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Myndighedernes indsats mod social dumping skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrenceforhold.

I 2019 gennemførte Skattestyrelsen 2.847 kontroller hos danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med indsatsen mod social dumping. I 1.410 af kontrollerne blev der efterfølgende foretaget en regulering af skatteforholdene mv. for den pågældende virksomhed eller medarbejder, hvilket svarer til en regulering i næsten hver anden kontrol. I alt medførte Skattestyrelsens kontroller i 2019 skatteopkrævninger for næsten 240 mio. kr. Samlet har indsatsen mod social dumping resulteret i opkrævninger for næsten 1 mia. kr. i perioden fra 2015 til 2019.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats mod social dumping fra 2015 – 2019

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181