Gyldig fra

Social dumping: Kontrol på Djursland afslører problemer hos fire virksomheder

Skattestyrelsen har mandag sammen med Arbejdstilsynet og politiet gennemført kontrol af social dumping hos fem virksomheder på Djursland. Fire af virksomhederne kan forvente yderligere kontrol af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet gennemførte mandag årets fjerde landsdækkende aktion mod social dumping. På Djursland blev fem virksomheder inden for byggebranchen besøgt. Fire af virksomhederne kan forvente yderligere kontrol.

- Får vi under et kontrolbesøg oplysninger, der kan tyde på, at skat eller moms ikke bliver afregnet korrekt til Danmark, har vi oftest brug for yderligere oplysninger, inden vi kan træffe en endelig afgørelse. Og det er derfor, at fire virksomheder på Djursland kan forvente yderligere kontrol, forklarer Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har under kontrollerne fokus på at sikre, at udenlandske virksomheder og deres ansatte får afregnet korrekt skat og moms til Danmark af det arbejde, der udføres. På Djursland talte Skattestyrelsen i de fem kontrollerede virksomheder med otte medarbejdere, hvoraf de seks var udlændinge.  

- Det er den samme problemstilling, som vi mødte i tre af virksomhederne på Djursland. Vores vurdering er, at de danske virksomheder, som de udenlandske virksomheder udfører arbejde for, skal indeholde og betale arbejdsudlejeskat for de udlændinge, der arbejder for dem. Og så har vi en virksomhed, hvor vi skal tjekke op på nogle lønforhold, forklarer Preben Buchholtz.

På landsplan har Skattestyrelsen i alt kontrolleret 66 virksomheder. 47 af virksomhederne – svarende til 71 pct. – kan forvente yderligere kontrol. Skattestyrelsen har under kontrollerne talt med 147 medarbejdere, heraf var 101 udenlandske.

- Virksomhederne, som er blevet kontrolleret, er udvalgt på forhånd på baggrund af de informationer og registreringer, vi har adgang til om de enkelte virksomheder, og som samtidigt tyder på, at skat eller moms ikke bliver afregnet korrekt til Danmark. På den måde kan vi målrettet sætte ind mod den unfair konkurrence det er, når skatte- og momsregler ikke følges, når der er udenlandske underentreprenører, siger Preben Buchholtz.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

Skattestyrelsen har i 2021 gennemført 2.913 kontroller og i samme periode sendt regninger for 314 mio. kr.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping