Gyldig fra

Social dumping: Ni virksomheder på Fyn undersøges nærmere

Tirsdag var Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet på social dumping-kontrol på Fyn. Ud af ti besøgte virksomheder kontrolleres ni nærmere.

Tirsdag fik ti virksomheder på Fyn besøg af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i en landsdækkende aktion mod social dumping. Skattestyrelsen har på Fyn besøgt ti virksomheder, der hovedsageligt er beskæftiget inden for byggebranchen.

- Vores kontroller har især fokus på, om der bliver afregnet korrekt skat til Danmark for både udenlandske virksomheder og medarbejdere. Ud af de ti virksomheder, vi besøgte på Fyn, har vi en formodning for, at der ikke afregnes korrekt skat i ni af virksomhederne. Vi følger derfor op over for netop de virksomheder for at klarlægge, om det er tilfældet, siger Ernst O Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Under kontrollerne på Fyn talte Skattestyrelsen med 16 medarbejdere, hvoraf otte var udenlandske arbejdere.

- Vi stødte under vores kontroller på en del udenlandske medarbejdere, som vi mener burde betale skat i Danmark af deres løn. Derudover besøgte vi også en virksomhed, hvor der ikke blev indberettet løn for de ansatte, og hvor den ene af de ansatte samtidigt modtog sociale ydelser. De kan nu alle se frem til yderligere kontrol fra vores side, så vi kan få opgjort skatten korrekt, forklarer Ernst O. Nielsen.

Hovedfokus på tirsdagens landsdækkende social dumping-aktion var virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og inden for det grønne område. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 55 virksomheder og talte med 128 medarbejdere. 35 af disse virksomheder - svarende til 64 procent - kan se frem til at skulle have undersøgt deres forhold yderligere.

Skatteregninger på 1 mia. kr. siden 2015
Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet, der består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Myndighedernes indsats mod social dumping skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrenceforhold.

I 2019 gennemførte Skattestyrelsen 2.847 kontroller hos danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med indsatsen mod social dumping. I 1.410 af kontrollerne blev der efterfølgende foretaget en regulering af skatteforholdene mv. for den pågældende virksomhed eller medarbejder, hvilket svarer til en regulering i næsten hver anden kontrol. I alt medførte Skattestyrelsens kontroller i 2019 skatteopkrævninger for næsten 240 mio. kr. Samlet har indsatsen mod social dumping resulteret i opkrævninger for næsten 1 mia. kr. i perioden fra 2015 til 2019.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats mod social dumping fra 2015 – 2019

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181