Gyldig fra

Social dumping: Seks virksomheder i Aarhus-området kan forvente yderligere kontrol

Mandag var Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet på social dumping-kontrol i hele landet. I Aarhus-området blev otte virksomheder besøgt. Heraf kan seks virksomheder se frem til yderligere kontrol.

Otte virksomheder inden for byggebranchen i Aarhus-området, fik mandag besøg af Skattestyrelsen som led i en landsdækkende aktion mod social dumping. Aktionen er gennemført i samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet.

- Under vores besøg har vi fokus på at sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms til Danmark, som de er forpligtet til. Hvis vi under kontrollen får mistanke om, at skatten ikke afregnes korrekt, så har vi som regel brug for yderligere oplysninger inden vi kan træffe en endelig afgørelse. I Aarhus-området er der seks virksomheder, som vi derfor kommer til at følge op over for, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

I forbindelse med besøgene hos de otte virksomheder i Aarhus-området talte Skattestyrelsen med i alt 11 medarbejdere, hvoraf de ni var udenlandske.

- De fejl vi typisk ser, når vi er på kontrol, er virksomheder og medarbejdere, der ikke er registreret korrekt, så de derfor ikke betaler korrekt skat til Danmark. Det kan fx være udenlandske enkeltmandsvirksomheder, der reelt burde beskattes som lønmodtagere eller efter reglerne om arbejdsudleje. Og det er også det billede, vi så i Aarhus, forklarer Ernst O. Nielsen.

Mandagens landsdækkende social dumping-aktion var hovedsageligt målrettet virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 54 virksomheder og talte med 163 medarbejdere, hvoraf de 135 var udenlandske arbejdere. I alt vil Skattestyrelsen følge op med yderligere kontrol over for 38 virksomheder - svarende til 70 procent af de besøgte virksomheder.

- Vi ved, at det kan være svært for virksomheder, der har udenlandske underleverandører, at have overblik over alle gældende regler. Men det er vigtigt at have styr på, da den danske virksomhed kan komme til at hæfte for den skat, der burde være indeholdt, hvis underleverandøren reelt anses som lønmodtager eller arbejdskraften vurderes som arbejdsudlejet. Vi har derfor lavet en hjemmeside med en tjekliste til de danske virksomheder, der hyrer udenlandske underleverandører, som kan hjælpe med at få styr på skatten, siger Ernst O. Nielsen.

Tjeklisten kan findes på skat.dk/UdenlandskeUnderleverandører

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Skattestyrelsens indsats mod social dumping

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping skal sikre at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. Skattestyrelsens rolle i denne indsats er at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift i Danmark.

Indsatsen foregår bl.a. som fællesaktioner med Arbejdstilsynet og politiet på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

I alt har Skattestyrelsen i første halvår af 2021 gennemført 1.199 kontroller, der har resulteret i regninger for 160 mio. kr. til virksomheder og ansatte.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping