Gyldig fra

Social dumping: Virksomheder i Frederikssunds-området kan forvente yderligere kontrol

Seks virksomheder i Frederikssunds-området fik onsdag besøg af Skattestyrelsen som led i en landsdækkende kontrolaktion mod social dumping. Fem virksomheder kan forvente yderligere kontrol fra Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet gennemført årets anden landsdækkende aktion mod social dumping. Aktionen var primært rettet mod byggebranchen. På landsplan er der i alt besøgt 69 virksomheder. Seks af disse er beliggende i Frederikssunds-området.

Skattestyrelsen har under aktionen især fokus på, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms til Danmark, som de skal.

- I Frederikssunds-området skal vi tale med fem virksomheder igen. De oplysninger, som vi har fået under aktionen, tyder på, at to virksomheder vil blive omfattet af reglerne for arbejdsudlejebeskatning. Det betyder, at den danske virksomhed, der udføres arbejde for, skal betale arbejdsudlejeskat. Derudover skal vi have tjekket op på lønindberetningerne for tre virksomheder, forklarer Ernst O. Nielsen, funktionsleder i Skattestyrelsen.

Ud af de 69 besøgte virksomheder på landsplan, kan 52 forvente yderligere kontrol. Det svarer til 75 pct. af de besøgte virksomheder. I alt har Skattestyrelsen talt med 136 medarbejdere – heraf var 95 udenlandske. Særligt i Frederikssunds-området talte Skattestyrelsen med 24 medarbejdere, hvoraf 23 var udenlandske.

- Virksomhederne, som vi besøgte, var udvalgt på forhånd på baggrund af de informationer og registreringer, vi har adgang til om de enkelte virksomheder, og som tyder på, at skat eller moms ikke bliver afregnet korrekt til Danmark. Vi har fokus på disse virksomheder for at sikre, at vi får sat målrettet ind mod den unfair konkurrence, der opstår, når virksomhederne ikke afregner den skat og moms de har pligt til, forklarer Ernst O. Nielsen.  

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818