Gyldig fra

Stærkere kontrol af danske virksomheders momsafregning ved handel i EU

Rigsrevisionen kritiserer i en ny beretning Skattestyrelsens kontrol med virksomhedernes oplysninger om EU-handel i forhold til moms. Skattestyrelsen hæfter sig ved, at der ikke er fundet belæg for store tab af momsprovenu. Den hjemlige momskontrol er løftet markant med regeringens reform af skattekontrollen, og nu skrues der også op i forhold til de mest risikofyldte EU-sager.

Statsrevisorerne har på et møde fredag behandlet Rigsrevisionens beretning om Skattestyrelsens kontrol af virksomhedernes indberetning af EU-handel til det fælleseuropæiske kontrolsystem VIES. Statsrevisorerne kritiserer Skattestyrelsens administration af området.

Rigsrevisionens beretning vedrører virksomhedernes indberetning af EU-salg til kontrolsystemet VIES. VIES er et statistik- og kontrolsystem, hvor virksomhederne skal angive værdien af deres EU-salg. Når virksomhederne skal afregne moms til staten, så sker det på baggrund af deres momsangivelse. Momsangivelsen er ikke en del af VIES.

- Kritikken fra Rigsrevisionen er alvorlig, og vi tager den naturligvis til efterretning. Helt grundlæggende er det jo virksomhedernes eget ansvar at indberette oplysninger om værdien af deres EU-salg til VIES på samme måde, som de indberetter deres moms til os. Men vi kan gøre mere for at sikre, at det sker korrekt. Det er vi i fuld gang med at rette op på, siger Thomas Hjortenberg, der er erhvervsskattedirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen iværksatte i 2020 en manuel rykkerproces over for virksomheder, der ikke har angivet deres salg til VIES-systemet. Skattestyrelsen arbejder på at indføre en automatisk rykkerproces som afløsning for den manuelle proces. Virksomheder, der har differencer mellem det, de indberetter på momsangivelsen og det, de indberetter til VIES, vil opleve øget og målrettet vejledning for at få nedbragt differencerne. Skattestyrelsen har desuden afsat flere ressourcer til momskontrol baseret på oplysningerne i VIES.

Rigsrevisionen kritiserer Skattestyrelsens indsats med den konsekvens, at der er risiko for meget store tab af momsprovenu i Danmark og øvrige EU-lande. Den konklusion er Skattestyrelsen uenig i.

- Jeg hæfter mig ved, at Rigsrevisionen ikke har fundet belæg for store tab af momsprovenu - det har vores egne analyser heller ikke. Kritikken handler om risiko for tab. I Skatteforvaltningen tilrettelægger vi vores kontroller ud fra en samlet vurdering af risiko og væsentlighed. Vi har de seneste år generelt styrket kontrollen af momsområdet, og nu skruer vi op for kontrollen af de mest risikofyldte sager i forhold til EU-moms, siger Thomas Hjortenberg.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

VIES – et fælleseuropæisk kontrolsystem

VIES er et fælleseuropæisk momskontrolsystem, hvor virksomhederne indberetter deres EU-salg. Det sker som supplement til de oplysninger, der skal indberettes på virksomhedernes momsangivelse. Systemet er etableret for at styrke myndighedernes kontrol af momssvig ved EU-handel.

Virksomheder med salg til andre virksomheder i EU har pligt til at indberette deres EU-salg til VIES. Disse indberetninger skal stemme overens med virksomhedens indberetninger om EU-salg på momsangivelsen.

VIES bruges altså ikke til at opkræve moms, men som et af flere værktøjer til at kontrollere, at virksomhederne betaler den moms, de skal.