Gyldig fra

Tusindvis af rykkerbreve får bilejere til at betale motorgæld for 130 mio. kr.

Skattestyrelsens fokuserede indsats over for bilejere, der ikke har betalt fx vægtafgift eller grøn ejerafgift, har på ca. 18 mdr. indbragt 130 mio. kr. til statskassen. Regninger, der ikke bliver betalt, bliver oversendt til politiet, der kan klippe nummerpladerne.

I alt har 50.000 bilejere siden foråret 2019 modtaget såkaldte varslingsbreve fra Skattestyrelsen om, at de har ubetalte motorafgifter som fx vægtafgift eller grøn ejerafgift. Varslingsbrevene påpeger overfor borgere og virksomheder, at hvis gælden ikke betales, kan sagen sendes til politiet, der i værste fald kan klippe nummerpladerne på køretøjet.

I perioden på ca. 18 mdr. har bilejere på denne baggrund betalt motorgæld for 130 mio. kr.

- Vores opgave er at sikre, at folk betaler, hvad de skylder til fællesskabet – hverken mere eller mindre. Det gælder også bilejerne. Vi startede derfor en fokuseret manuel indsats sidste år for at få borgere og virksomheder til at betale deres skyldige afgifter, og vi kan se, at indsatsen virker. Truslen om, at sagen i værste fald overdrages til politiet, har en effekt, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Bilejerne i Region Hovedstaden har fået flest varslingsbreve og har også betalt mest. I alt har bilejerne i Region Hovedstaden på baggrund af knap 12.400 varslingsbreve betalt 37,6 mio. kr. Bilejerne i Region Nordjylland har fået færrest rykkerbreve. Her har knap 5.800 varslingsbreve resulteret i gældsafdrag, der i det nordjyske løber op i i alt 14,2 mio. kr.

- Vi er ikke i mål endnu, men vores manuelle proces er siden opstarten blevet udbygget med en robotløsning. Dette betyder, at vi nu kan håndtere og oversende langt flere data ad gangen til politiet, end da vi startede sidste forår, siger Peter Thorgaard, der fortsætter:

- Samtidigt er vi ved at sikre, at varslingsskrivelser om nummerpladeinddragelse udsendes løbende, når bilejere ikke betaler deres motorgæld. Dette bringer vores indsats op i en helt anden skala end hidtil, oplyser han.

Læs mere om Skattestyrelsens indsats om nummerpladeinddragelse 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818