Publikation

34.000 virksomheder har fået godkendt rentefrie momslån i 2021

Den seneste ansøgningsrunde om rentefrie momslån er afsluttet. Skattestyrelsen har i alt modtaget og behandlet 37.000 ansøgninger og godkendt lån for 13,4 mia. kr. Få brancher står for størstedelen af de godkendte lån.

For at styrke danske virksomheders likviditet under corona-krisen har små og mellemstore virksomheder, der rettidigt har angivet moms den 1. marts 2021, kunnet
ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.

Det betyder, at små virksomheder har haft mulighed for rentefrit at låne den moms, der vedrører 1. og 2. halvår 2020, mens mellemstore virksomheder kunne låne den moms, der vedrører 3. og 4. kvartal 2020. Låneordningen var åben fra 17. marts til 14. april 2021.

Download og læs mere.