Publikation

Danskernes skattebetaling 2021

Danskernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgernes skattebetaling. Det gøres i to dele – faste nøgletal og et udvalgt tema.

I nøgletallene præsenteres udviklingen i borgernes skattebetaling for indkomståret 2019. Det gælder provenu fra forskellige skattearter, borgernes præcision i skattebetalingen og deres regelefterlevelse.

I temaet sættes fokus på forskudsopgørelsen i en coronatid. COVID-19 har haft stor betydning for danskernes liv og økonomi – og dermed for deres skatteforhold. I temaet ses derfor nærmere på Skattestyrelsens indsats for at få borgerne til at forholde sig til forskudsopgørelsen og de ændringer, som borgerne har foretaget.