Publikation

Danskernes Skattebetaling

I 2018 betalte omkring 5,2 mio. skattepligtige borgere i Danmark tilsammen ca. 555 mia. kr. i personskatter. I Danskernes skattebetaling præsenteres en række nøgletal om udviklingen i borgernes skattebetaling, herunder provenuer fra forskellige skattearter, borgernes efterlevelse af skattereglerne og borgernes præcision i skattebetalingen.