Publikation

Kontrol af digitale arbejdsplatforme afslører mange fejl

Skattestyrelsen har foretaget godt 3.700 kontroller af personer, der udbyder tjenester på digitale arbejdsplatforme. I 95 pct. af tilfældene havde udbyderne angivet forkerte oplysninger eller slet ikke angivet.