Publikation

Kontrol af indtægter via arbejdsplatforme viser lav regelefterlevelse

Skattestyrelsens kontrolindsats medfører reguleringer i mere end ni ud af ti tilfælde hos personer, der har indtægter via arbejdsplatforme. Resultaterne viser et behov for både kontrol og vejledning på området.

Den teknologiske og globale udvikling har medført nye indkomstformer og skabt nye forhold på arbejdsmarkedet. Freelancere og andre hvervtagere med løs tilknytning til arbejdsmarkedet, som hverken er lønmodtagere eller selvstændige i traditionel forstand, er eksempler på det og betegnes den tredje gruppe.

...