Publikation

Kontrollen mod social dumping bliver fortsat mere effektiv

Gennem de seneste år har Skattestyrelsen styrket kontrollen med social dumping. Styrelsen rammer nu mere præcist end tidligere, og indsatsen har ført til opkrævninger for knap 1,4 mia. kr. Sammen med politiet og Arbejdstilsynet har Skattestyrelsen gennem en årrække skærpet fokus på at sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.