Publikation

Selskabernes skattebetaling 2021

Selskabernes skattebetaling er en årlig tilbagevendende publikation, der sætter fokus på selskabernes skattebetaling. Det gøres i to dele: Faste nøgletal og et udvalgt tema.

I nøgletallene præsenteres selskabernes samlede indbetalinger for indkomst- årene 2015-2019. Det gælder provenu fra forskellige skattearter samt selskabernes efterlevelse af moms- og skattereglerne.

I temaet præsenteres de seneste tendenser på området samt udfordringerne, der kan være forbundet med hovedaktionærer og deres dobbeltrolle som både ejer og direktør, hvor der kan ske sammenblanding mellem hovedaktionærens private økonomi og selskabets økonomi. Derudover præsenteres Skattestyrelsens kontrolindsatser, der har til formål at sikre, at alle hovedaktionærer og selskaber betaler den korrekte skat og moms.