Publikation

Selskabernes skattebetaling - Kontrol og vejledning over for store selskaber

I Selskabernes skattebetaling - Kontrol og vejledning over for store selskaber præsenteres en række nøgletal om selskabernes skattebetaling for indkomståret 2018, herunder provenu fra forskellige skattearter samt selskabernes efterlevelse af skatte- og momsreglerne.