Publikation

Virksomhedernes Skattebetaling 2020 - Digitale værktøjer og vejledning gør virksomhedernes momsbetaling lettere og mere korrekt

I publikationen præsenteres nøgletal om skattebetalingen hos samtlige virksomheder for indkomståret 2018. Derudover sættes der fokus på, hvordan digitale værktøjer anvendes til at forhindre fejl og snyd samt Skattestyrelsens målrettede vejledning til virksomhederne på området.