Publikation

Virksomhedernes skattebetaling 2021

Virksomhedernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på virksomhedernes skattebetaling. Det gøres i to dele – faste nøgletal og et udvalgt tema.

I nøgletallene præsenteres en række nøgletal om virksomhedernes skattebetaling – herunder provenuet fra forskellige skatter og afgifter samt regelefterlevelse.
I temaet sættes der fokus på vejledning og kontrol af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende.

Skattestyrelsen vejleder og kontrollerer virksomheder gen-nem hele virksomhedens levetid. Allerede ved registrering vejleder Skattestyrelsen de nystartede virksomheder i at komme godt fra start. Skattestyrelsen kontrollerer samtidig, at virksomheder indberetter korrekt.