Canada

Opdateret: 10.05.2022

Antal sagsøgte 

I Canada er der indgivet stævning mod tre pensionsplaner samt en række personer og selskaber, der er tilknyttet pensionsplanerne. Pensionsplanerne har ansøgt om og modtaget uberettiget refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat i den såkaldte blanketordning.

Sagens genstand

I de canadiske retssager er der nedlagt påstand på baggrund af de beløb, som er blevet udbetalt som refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat på baggrund af de canadiske pensionsplaners anmodninger herom.

Tidshorisont

Stævningerne er indgivet i september 2020.

Sagerne i Canada er aktuelt på et så tidligt et stadie, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at oplyse om de tidsmæssige milepæle.  

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.