Malaysia

Opdateret: 10.05.2022

Antal sagsøgte

I Malaysia er der ca. 65 sagsøgte.

Særlige regler om deling af information

I Malaysia gælder der et særligt restriktivt regelsæt vedrørende fortrolighed omkring retssagsførelse. Disse regler medfører, at Skatteforvaltningen er underlagt et strengt strafansvar, hvis de uretmæssigt deler information fra eller om retssagerne.

Skatteforvaltningen har på den baggrund valgt ikke at dele information om de malaysiske retssager.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.