Mød praktikanten Katja

Katja har været i praktik i kontoret Mindre Erhvervsvirksomheder i Fredensborg.

Katja Reinvig Verner var fra februar til juni 2021 i praktik i kontor for Mindre Erhvervsvirksomheder i Fredensborg.

Katja søgte ind på professionsbacheloruddannelsen i skat med start i 2018, efter hun havde hørt et oplæg om uddannelsen. Det, der tiltalte hende, var, at der er så mange muligheder med uddannelsen.

- Det tiltalte mig, at der er så mange grene i uddannelsen. Jeg kan godt lide kontorarbejde, og jeg kan godt lide jura og tal, og så kan jeg godt lide, at man ikke låser sig fast inden for et bestemt område, forklarer Katja.

På uddannelsens første fem semestre har der været fokus på udvikling af skattefagligheden og på at træne at tale med skatteyderne. Men under praktikken får man lov til at vejlede i praksis. For Katja har det været noget af det bedste at kunne koble teorien til virkeligheden og selv prøve at vejlede virkelige skatteydere.

- Det har givet så meget at få lov til at prøve det af, jeg har lært på studiet, i virkeligheden. Jeg har virkelig fået lov til meget selv. Jeg har selvfølgelig haft en vejleder, der har set med på alt, jeg har lavet, men det har været mit navn, der har stået på det, jeg har sendt ud. Så jeg har fået lov til mere end blot at løse en opgave, forklarer Katja.

Samtidig har Katja oplevet at være en del af det kollegiale fællesskab i kontoret og har selv bidraget til det sociale liv. Det er en vigtig del af det at være i praktik også at lære at være en del af både et fagligt og et socialt fællesskab. Så Katja er ikke i tvivl om, at praktikperioden betyder rigtig meget for hele uddannelsen.

- Glæd jer til praktikken. Det giver så meget, slutter Katja af.

Kom i praktik i Skattestyrelsen

Hvert år modtager Skattestyrelsen praktikanter fra den uddannelse, som hedder professionsbachelor i skat. De studerende på uddannelsen er i praktik i deres sjette semester. Det vil sige, at praktikforløbet går fra start februar til medio juni.

Professionsbachelor i skat udbydes tre steder i landet:

Professionshøjskolen UC syd i Haderslev

Professionshøjskolen VIA University College i Herning

Københavns professionshøjskole i København