På virtuel mission i Mongoliet

Det var med afsæt i erfaringerne fra arbejdet i Skattestyrelsen at Torsten Cumberland Jacobsen kom med på en virtuel mission til Mongoliet med Den Internationale Valutafond.

Det var Torsten Cumberland Jacobsens kompetencer inden for beredskabsplaner, proces- og risikostyring og generel viden om, hvordan en skatteadministration fungerer, der var baggrunden for, at han blev hyret af Den Internationale Valutafond (IMF) til en virtuel mission til Mongoliet i sommeren 2020. 

Den mongolske skatteforvaltning havde bedt IMF om bistand til at udarbejde en beredskabsplan for en eventuel anden bølge af Corona-epidemien.  

- IMF spurgte ud blandt medlemslandene, om de havde nogen, der var relevante for opgaven. Jeg havde tidligere gjort Skattestyrelsen opmærksom på, at jeg gerne ville prøve kræfter med denne type internationalt arbejde. Så jeg blev meldt ind, og efter to interviews med lederen af missionen fik jeg opgaven, fortæller Torsten. 

En opgave, der skulle have taget tre uger, men som kom til at vare noget længere. Først og fremmest fordi ekspertgruppen, der udover Torsten bestod af en af IMF’s Asien-eksperter, en amerikaner og en slovener, endte med at levere meget mere for at sikre, at det, de foreslog, også ville give mening for Mongoliet på lang sigt.

Intenst samarbejde døgnet rundt 

Medlemmerne i ekspertgruppen var folk med et kæmpe bagkatalog af erfaringer. 

- De havde arbejdet på et utal af missioner og kunne hive en mængde eksempler og modeller frem på snart sagt alt muligt, der havde med en skatteadministration at gøre. Jeg sidder selv i en arbejdsgruppe i OECD, der beskæftiger sig med skatteadministrationers risikostyring. Derfor kender jeg allerede rigtig meget til de andre skatteadministrationer – men de vidste bare meget mere. Det var super inspirerende og lærerigt, understreger Torsten. 

Det var et meget intenst arbejde. Normalt er man tre uger i det pågældende land under en mission som denne, men det kunne de jo ikke på grund af Corona-situationen. Så det blev et virtuelt samarbejde.  

- Og fordi vi var spredt over hele kloden, var det arbejde døgnet rundt. Arbejdet foregik naturligvis på Mongoliets præmisser, så alle koordinationsmøder med dem lå om natten på grund af tidsforskellen. Og da holdet strakte sig over 12 tidszoner, blev møder holdt hen over hele døgnet. 

Et kæmpe netværk 

Torsten understreger, at det var utrolig spændende at lære en anden skatteadministration at kende så indgående. Og at det er en god måde at have kontakt med kollegaer over hele verden.  

- Jeg havde samtaler med over 15 landes skatteadministrationer i løbet af missionen, hvor man alle steder blev mødt med stor beredvillighed til trods for skæve tidspunkter, ferie og weekender. Det giver ekstra god energi, man får et kæmpe netværk, og man føler, at man kan yde meget mere, når man er tilbage igen, siger Torsten og tilføjer, at han helt sikkert gerne vil med på en tilsvarende mission, når lejligheden byder sig igen.