Graduate i tax law

Kickstart din juridiske karriere som Tax Law Graduate i Skatteministeriets koncern

Tax Law graduate-programmet varer tre år og består af en kombination af egne opgaver, sidemandsoplæring, undervisning, mentorforløb, fokus på faglig sparring og et fællesskab på tværs.

Programmet henvender sig til dig, som har interesse for erhvervs- og selskabsbeskatning. Hvad enten du er nyuddannet eller har et par års erfaring.

Lige nu søger vi tax law graduates med opstart til september

F7A2474 Kopier Preview

Få viden fra flere forskellige vinkler

Graduateprogrammet har fokus på erhvervs- og selskabsbeskatning fra tre vikler. Fra lovarbejdet i Skatteministeriets Departement, til den juridiske fortolkning og arbejdet med principielle afgørelser i Skattestyrelsens fagområde Jura og endeligt til kontrol og vejledning af Danmarks største virksomheder i Skattestyrelsens afdeling Store Selskaber.

I graduateprogrammet tilbyder vi:

  • muligheden for selvstændigt at bidrage til udviklingen af lovgivning og praksis
  • ansvar for egne opgaver i et stærkt fagligt samarbejde
  • deltagelse i beslutningsprocesser
  • en struktureret indføring og undervisning i relevante faglige problemstillinger inden for erhvervs- og selskabsskatteretten
  • et hold af graduates, du kan sparre med om opgaveløsning og kompetenceudvikling, og som kan give dig et fagligt og socialt netværk i Skatteministeriets koncern
  • fokus på din personlige og karrieremæssige udvikling blandt andet i form af en mentor, hvor du kan søge råd og vejledning.

Fælles onboarding

Vi kickstarter forløbet med en fælles onboarding, hvor du og dine med-graduates de første to uger vil følges ad. Vi har planlagt et skræddersyet introforløb, som skal give dig den bedste start i graduate-programmet. I introforløbet vil du besøge Skatteministeriets Departement, Skattestyrelsens Jura og Skattestyrelsens Store selskaber, så du allerede her stifter bekendtskab med dine fremtidige arbejdssteder. Du vil gennemføre et onboarding-program, hvor du bliver introduceret til koncernens vision, værdier og strategiske pejlemærker.

Et skræddersyet forløb

Som Tax Law-graduate tager vi udgangspunkt i dit faglige niveau og dine kompetencer. Det vil være forskelligt, hvilken rækkefølge du og dine med-graduates har jeres ophold i de forskellige afdelinger, men fælles for alle Tax Law-graduates er, at I efter tre år vil have haft ét år i hhv. Skatteministeriets Departement, Skattestyrelsens Jura og Skattestyrelsens Store Selskaber.

Forløbet har fokus på læring gennem arbejde, men der vil i hver del være fokus på, at du får de nødvendige kurser, som vil understøtte din faglige udvikling. Vi har stor fokus på, at du får viden fra de tre afdelinger, du skal arbejde i. Derfor vil du og dine med-graduates mødes hvert kvartal, hvor I skiftes til at være værter. Formålet er, at værterne præsenterer spændende opgaver, cases eller udfordringer, som afdelingen har stået overfor, og som vil være relevant, at du og dine med-graduates får viden om.

Graduateprogrammet har fokus på din personlige udvikling og vil gennem forløbet tilbyde dig karrieresparring samt en mentor, som vil kunne understøtte din personlige og faglige udvikling.

Eksempel på graduateforløbet i Tax Law

Tax Law Forløb Eksempel Nov 2022 DK

Mentorforløb

I Skatteministeriets koncern står dine nye kollegaer altid klar til at hjælpe dig. Men som noget særligt får hver graduate i Tax Law graduateprogrammet tilknyttet en fast mentor, som vil følge dig igennem hele programmet. Din mentor kan give sparring i forhold til konkrete arbejdsopgaver, karrieresparring og guide dig igennem din tid som Tax Law-graduate.

Vi lægger vægt på, at du kan præge beslutningen om, hvilke kvalifikationer din mentor skal have. Vi vil derfor i samarbejde med dig finde en mentor, som vil kunne guide dig bedst muligt igennem det treårige program. Mentorforløbet skal bidrage til, at du følger dig tryg i den nye rolle og får en god begyndelse på din karriere.

Fællesskab på tværs

Vi har fokus på, at der bliver skabt et godt fællesskab mellem vores Tax Law-graduates. Derfor opstiller vi rammerne for, at I kan sparre med hinanden løbende gennem programmet. Vi lægger stor vægt på, at man som graduate ikke kun oplever at udvikle sig fagligt, men også bliver en del af et fællesskab, hvor den sociale dimension og den personlige udvikling også vægter tungt.

Lige nu søger vi tax law graduates med opstart til september