Bekæmpelse af snyd på tværs af grænser

Vores samfund bliver mere og mere internationalt. Det gælder også snyd og svig med skat. Derfor arbejder Anne Erikstrup sammen med sine kollegaer i International skatteunddragelse på at finde nye mønstre og tendenser inden for svig der skal bekæmpes på tværs af grænser.

Anne har været ansat i Skattestyrelsen i knap tre år i afdelingen International skatteunddragelse under fagområdet Særlig Kontrol. Her arbejder de med analyser og undersøgelser i forhold til snyd og svig med skat i international sammenhæng. Formålet er at opdage nye mønstre og tendenser og at finde fremtidige fokusområder for på den måde at bekæmpe skattesvig.

- Der er fokus på samarbejdet med skattemyndighederne i andre lande, og vi indgår fx flere og flere aftaler om udveksling af oplysninger med skattemyndighederne i udlandet. Det giver selvsagt adgang til flere oplysninger og derfor åbner det op for, at vi har lettere ved at opdage skatteunddragelse. Generelt er der blevet åbnet mere og mere op for et samarbejde på tværs af landegrænser, fortæller Anne.

Når der bliver identificeret et område, der skal sættes ind på, overdrager International Skatteunddragelse projektet til en driftsenhed, som herefter foretager sagsbehandlingen. Det kan også være, at konklusionen bliver, at der bør foretages en lovændring eller lignende. Hvis det er tilfældet, fremlægger vi vores rapport og konklusion længere oppe i systemet.

Anne er uddannet cand.jur. og har rig mulighed for at udnytte sine kompetencer:

- Jeg har arbejdet på tre forskellige projekter, hvilket i sig selv har medført, at opgaverne hele tiden har været nye, spændende og udfordrende. Det seneste projekt er stadig i opstartsfasen. Her har vi været igennem en række sager, men har endnu ikke fået aflagt rapport. Der har været rigtig mange forskellige juridiske problemstillinger, så man er blevet udfordret fra sag til sag, forklarer Anne og uddyber:

- Det er et omfattende område, vi har undersøgt, hvilket har medført, at sagerne ikke har været ens, og at man ofte står over for nye juridiske udfordringer. Det kan også være, at strategien for undersøgelsen skal lægges om. Hvis vi rammer et for bredt område, vil der være svært at handle på det fremadrettet eller at løse problemet. Det gør mit arbejde spændende, at der er så mange forskellige problemstillinger, og det er noget af det, jeg vægter højt.

God balance

Foruden de faglige udfordringer er det vigtigt for Anne, at der også er plads til familielivet:

- Jeg er skiftet fra det private til det offentlige, og en af de afgørende faktorer for min beslutning var, at der i Skattestyrelsen er mulighed for at skabe en bedre balance mellem arbejds- og familielivet. Uden at det påvirker de faglige udfordringer.

Anne fremhæver desuden, at hun på én gang kan prioritere sin familie højt og samtidig bliver udfordret i sin hverdag med mange forskellige juridiske problemstillinger.

 Mange og stærke fagligheder

Skattestyrelsen har næsten 4000 medarbejdere, og der er stor spredning både i forhold til alder, erfaring og uddannelse. Det er en af de store styrker ved organisationen, mener Anne:

- Der er mange, der brænder for skatteret og har en stor viden, både erfaringsmæssigt og teoretisk. At organisationen er så stor, betyder også, at man oftest kan finde en, der kan hjælpe med en problemstilling, der ikke kan løses i egen afdeling, forklarer Anne.

- Derudover har vi et ansvar overfor samfundet, og vi har et ansvar overfor alle dem, der betaler deres skat, som de skal. Det gælder altså ikke kun om, at vi får penge i kassen, men også om, at vi kan gøre det lettere for den almindelige borger at forstå reglerne og dermed efterleve dem, afslutter Anne.