Mere kontrol. Mindre svindel. En reform af skattekontrollen

Med ønsket om at styrke og genoprette tilliden til skattevæsnet er det besluttet at sætte penge af til en reform af skattekontrollen på finansloven for 2020.

Med finansloven kommer der yderligere 250 kontrolmedarbejdere i 2020 til kontrolindsatsen. Til finansieringen af dette er der afsat 150 mio. kr. i 2020 og 200 mio. kr. årligt i 2021-2023.

Reformen af skattekontrollen skal forløbe over fire etaper i løbet af 2020-2023. Det betyder, at Skattestyrelsen over de næste fire år skal oprette otte nye skattecentre uden for hovedstadsområdet og ansætte 1.000 nye medarbejdere.

Politisk aftale om første etape af kontrolreformen

Den 28. april 2020 blev der indgået politisk aftale om indholdet i første etape af reformen af skattekontrollen. Alle partier har tilsluttet sig aftaleteksten, der udmønter regeringens udspil; Mere kontrol mindre svindel. 

Af den politiske aftale fremgår det, at de første to skattecentre skal etableres i Fredericia og Frederikssund. Og at følgende opgaver skal indgå i den første kontroletape:

  • Skattely og international skatteunddragelse
  • Momsområdet
  • Hvidvask- og straffesagsområdet

Vil du læse mere om reformen af skattekontrollen, kan du læse mere på Skatteministeriets hjemmeside.