Et arbejde i en meningsfuld organisation

Navn: Sara Clausager Møller
Ansat siden 2020
Uddannelse: HD i regnskab og økonomistyring. Under uddannelse til cand. Merc. Aud.  

Som nyansat i Skattestyrelsen i 2020 blev Sara Clausager Møller en af Skattestyrelsens medarbejdere Små og mellemstore selskaber i Haderslev. Et arbejde, der passer godt til Saras baggrund: 

- Som revisor er det vigtigt for mig, at alt foregår korrekt. Derfor gav det mening for mig at arbejde med moms i Skattestyrelsen, og være med til at sikre, at det virksomhederne indberetter, er rigtigt, blandt andet gennem kontrol og vejledning. Der er samtidig en rigtig stor faglighed i Skattestyrelsen, hvilket også gjorde det til en attraktiv arbejdsplads. 

En opgave, der skal tages alvorligt 

Sin faglighed bruger Sara i vid udstrækning når hun undersøger små og mellemstore virksomheders momsindberetning: 

- Jeg sidder med små og mellemstore virksomheder, der har fravalgt revision. Fravalg af revision er en del af et projekt der tester revisors medvirken til selskabers regelefterlevelse, herunder om det af fravælge revision f.eks. påvirker rigtigheden af selskabernes momsangivelser. Derfor undersøger jeg om en virksomheds momsindberetningerne er korrekte. Hvis der er indikationer på, at de ikke er det, bliver virksomheden udtaget til momskontrol. Og selvom det kan virke voldsomt for en lille virksomhed at blive udtaget til kontrol, er flere glade for det, fordi det viser, at vi tager vores opgave alvorligt og rent faktisk holder øje med at indberetningerne er korrekte, og at alle betaler den skat og de afgifter som de skal. 

Tillid og balance i arbejdslivet 

For Sara er arbejdet i Skattestyrelsen både en mulighed for at bidrage til Skattestyrelsens kerneopgave og for at have en sund balance i sit arbejdsliv. 

- Skattestyrelsen er en organisation, der løser en vigtig samfundsopgave. Det er vigtigt, at vi alle sammen kan stole på, at alle betaler hvad de skal, hverken mere eller mindre – og det er den opgave jeg er glad for at kunne bidrage til. Derudover er Skattestyrelsen også en god arbejdsplads, når det kommer til at have balance mellem privatliv og arbejdsliv. Samtidig er der også mulighed for at arbejde med en masse forskellige opgaver indenfor ens fagområde, som man synes er spændende.