Uopfordrede ansøgninger

Som offentlig styrelse kan vi kun ansætte medarbejdere, som har søgt på opslåede stillinger.