Skat er ikke enkelt.

Derfor søger vi medarbejdere, til at…

… sørge for, at ingen betaler hverken for meget eller for lidt. At beskytte de mange mod de få, der forsøger at snyde. At hjælpe de love, politikkerne skaber, ud i virkeligheden. At koge det komplekse ned til noget, der kan klares over en kop kaffe og være klar til at hjælpe, hvis det ikke kan. At behandle 2,8 mio. henvendelser om året og være nede i de små decimaler hver gang. Vi styrker i disse år skattekontrollen med 1000 nye medarbejdere og får derfor brug for en bred vifte af dygtige medarbejdere og ledere, der vil være med til at sætte deres præg på fremtidens Skattestyrelse.

Om dig

Vil du gøre en forskel for Danmark og bruge din faglighed til at løse en samfundsopgave med mening, så find dit nye job her. Vi har både brug for dig med traditionelle skattekompetencer og dig med nye kompetencer, der forholder sig til den måde, verden omkring os forandrer sig. Dig, der har lyst til at arbejde tæt på den samfundsmæssige udvikling og den politiske dagsorden – både nationalt og globalt.

Vi søger jurister, økonomer, dataspecialister, revisorer, sagsbehandlere, adfærdsdesignere og alle mulige andre til tiltrædelse nu eller i løbet af de kommende år på vores kontorer i byer rundt om i Danmark: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Frederikssund, Hjørring, København, Odense, Ribe, Ringe, Slagelse, Svendborg, Viborg og mange andre gode byer i hele Danmark.

Det danske skattesystem er komplekst, og samfundet ændrer sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at vi følger med, så vi møder de forventninger omverdenen har til os. For at løse vores opgave skal vi i løbet af de næste år rekruttere op mod 3000 nye kolleger med vidt forskellige kompetencer. Det skal vi blandt andet, fordi vi styrker skattekontrollen markant, fordi vores opgaver vokser, og fordi erfarne kolleger løbende går på pension.

Så vil du være med til at løse en samfundsopgave med mening, skal du søge et job hos Skattestyrelsen.

Du kan komme til at arbejde som jurist, hvis du er detaljeorienteret, omhyggelig og kan oversætte juridiske paragraffer til konkrete afgørelser. I Skattestyrelsens juridiske enheder bliver du en del af et stærkt hold med en solid faglighed. Her arbejder vi på at sikre korrekthed og ensartethed i styrelsens juridiske afgørelser. Vi arbejder med de såkaldte bindende svar, hvor små og store virksomheder, rådgivere og advokatkontorer kan få en afklaring på de skattemæssige konsekvenser af både gennemførte og fremtidige handlinger.

Har du derimod en detektiv gemt i maven, kan du komme til at opsnuse og bekæmpe international skattesvig. Her bidrager vi til en vigtig samfundsopgave med stor bevågenhed gennem målrettede indsatser mod grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse. Du kan komme til at arbejde med kontrol af borgere med fokus på de skattemæssige udfordringer, der er i en globaliseret verden.

Vi har også brug for faktatjekkere, der kan tjekke, at alt stemmer, gå i dialog med virksomhederne, hvis det ikke gør, og gennemføre kontrol af deres moms og skattemæssige forhold.

Uanset, hvor i vores organisationen du kommer til at arbejde, er vores vigtigste opgave at sikre, at alle betaler det, de skal, og at ingen betaler for meget eller for lidt i moms og skat.

Om stillingen

Arbejd tæt på borgere og virksomheder
Vil du være med til at sikre finansieringen af alt det, der skaber sammenhængskraft i Danmark? Skoler, hospitaler, infrastruktur og meget mere. Vil du bidrage til, at alle betaler skatter og afgifter - korrekt og til tiden? I Skattestyrelsen varetager vi en vigtig samfundsopgave– og det søger vi endnu flere gode kolleger til at hjælpe med. Vi arbejder helt tæt på borgere og virksomheder.

Tag del i et mangfoldigt fællesskab
Skattestyrelsen er et hus af specialister, der arbejder sammen på tværs af mange forskellige fagligheder og geografiske placeringer. Mange af dine kolleger er eksperter på deres felt, og alle bidrager til at løse de opgaver, vi står overfor uanset, hvor i landet, vi arbejder og med hvilket fagområde. I Skattestyrelsen bliver du del af et mangfoldigt fællesskab.

Styrk din faglighed og ekspertise
Har du lyst til en samfundsopgave med mening og til at opbygge endnu flere kompetencer, så er du velkommen på holdet. Vores faglighed er både bred og dyb, så der er store muligheder for læring og udvikling. Du kommer til at arbejde tæt på den samfundsmæssige udvikling og den politiske dagsorden - både nationalt og globalt. I Skattestyrelsen udvikler du din faglighed og styrker din ekspertise.

Gør karriere i Danmarks største styrelse
Vi er en stor organisation, der løser komplekse og krævende opgaver. Som ny vil du opleve, at læringskurven er stejl, og at du bygger kompetencer, der vil følge dig i din videre karriere. Du bliver dygtigere af at arbejde i Skattestyrelsen, du styrker dine fremtidige karrieremuligheder - og vigtigst af alt bidrager du til at løse en samfundsopgave med mening i Danmarks største styrelse.

Om os

Vi er lige nu omkring 4.900 medarbejdere rundt omkring i landet, men vi bliver altså flere endnu. Skattestyrelsen er organiseret i syv fagdirektørområder.

Person
Fagområdet Person har ansvaret for personskatter og er i kontakt med stort set alle skattepligtige borgere i Danmark hvert eneste år. Dette sker blandt andet i forbindelse med offentliggørelsen af borgernes års- og forskudsopgørelse.
Derudover står Person for vejledning og afregning af personers skatteforhold i ind- og udland, samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter og opkrævning af skatter og afgifter hos virksomheder uden SE-nummer.

Erhverv
Fagområdet Erhverv har det overordnede ansvar for skatter og afgifter blandt erhvervsvirksomheder lige fra de mindste mikro-virksomheder uden ansatte til de største virksomheder med mange ansatte.
Det indebærer blandt andet ansvaret for vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter. Arbejdet skal sikre, at erhvervsvirksomhederne betaler de rigtige skatter og afgifter til tiden. Derudover har området det tværgående ansvar for moms- og afgiftsområdet.

Selskab
Fagområdet Selskab har det overordnede ansvar for selskabsskatter lige fra de mindste anpartsselskaber til Danmarks største koncerner. Derudover har området ansvaret for offentlige virksomheder samt fonde og foreninger.
Det indebærer blandt andet ansvaret for vejledning og sagsbehandling vedrørende selskabers skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter, der understøtter, at selskaber, fonde, foreninger og offentlige virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter.

Særlig Kontrol
Fagområdet Særlig Kontrol har det overordnede ansvar for at kontrollere, imødegå og bekæmpe national og international skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet samt understøtte løbende udvikling af en effektiv forebyggelse og kontrol i forhold til skattesvig og international skatteunddragelse.
Området skal bekæmpe og forebygge diverse former for svig fx kædesvig og momskarruseller samt international skatteunddragelse, skattely og bandekriminalitet. Området har et tæt samarbejde med politi og anklagemyndighed og samarbejder med udenlandske myndigheder på tværs af landegrænser.

Økonomi
Fagområdet Økonomi har det overordnede ansvar for, at Skattestyrelsens økonomi- og virksomhedsstyring lever op til de højeste standarder for statslig styring. Det indebærer blandt andet ansvar for styrelsens budget- og bevillingsarbejde, tværgående produktionsstyring, styrelsens mål- og resultatplaner samt udarbejdelsen af forbedrings- og effektiviseringsanalyser.
Derudover har fagområdet det overordnede ansvar for styrelsens arbejde med en række indtægtsparagraffer i staten, der tilsammen dækker over hovedparten af statens indtægter.

Jura
Fagområdet Jura understøtter ensartet og korrekt regelanvendelse i Skattestyrelsen inden for skat, moms og afgifter og korrekt anvendelse af de forvaltningsretlige og processuelle regler i hele Skatteforvaltningen. Jura forbereder straffesager på hele forvaltningens vegne. Området bidrager med juridisk sparring til de øvrige enheder i Skattestyrelsen, både i generelle spørgsmål og konkrete sager, og understøtter korrekt implementering af ny lovgivning.
Området følger udviklingen i domstolssager og Folketingets Ombudsmands arbejde på Skattestyrelsens område. Jura er også sekretariat for Skatterådet og har ansvaret for de principielle Landsskatteretssager.

Borger- og Virksomhedskontakt
Fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt er ansvarlig for de tværgående opkrævnings- og vejledningsopgaver i Skattestyrelsen, der omfatter en meget stor del af Skattestyrelsens direkte kommunikation med skatteyderne.

Vores opgave

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden, der finansierer de offentlige udgifter og bidrager til, at virksomhederne har lige konkurrencevilkår.

Vi ved, at de fleste borgere og virksomheder i Danmark ønsker at betale det, de skal. Men der sker fejl, og der er også nogen, der prøver at undgå at betale deres skatter, moms og afgifter. Vi gør, hvad vi kan, for at minimere risikoen for fejl og svig, og vi har særligt fokus på dem, der begår grov skattesvig.

Her er fire enkelte eksempler på, hvad vi helt konkret gør:

Vi går til kamp mod organiseret momssvindel
Momskarruselsvindel begås af virksomheder, der køber varer eller tjenester momsfrit fra et andet EU-land, men opkræver moms ved videresalg uden at indberette momsen til Skattestyrelsen. Men vi gør det sværere at svindle, og vores kontrol mod momskarruselsvindel har de seneste fire år medført træf i mere end otte ud af 10 kontroller.

Vi skaber digitale kontrolværktøjer
Selvstændigt erhvervsdrivende, der bevidst snyder med skat og moms, bliver afsløret af en effektiv digital kontrol. Indsatsen over for 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.

Vi undersøger sort økonomi på lakridshylden
Skattestyrelsen arbejder målrettet for at begrænse illegal indførsel og handel med punktafgiftspligtige varer såsom chokolade, slik, kiks og kager. Formålet med kontrolindsatsen er at afsløre sort økonomi og opkræve manglende skattebetaling. Vi har i perioden fra 2015-2020 foretaget lidt over 3.800 kontroller af chokolade og sukkervarer, hvoraf der er fundet overtrædelser i næsten 2.400 af kontrollerne. Det har resulteret i skatteopkrævninger for ca. 320 mio. kr.

Vi har effektiviseret kontrollen af tobak
Skattestyrelsens kontrolindsats mod illegale tobaksvarer er blevet mere målrettet og effektiv. Siden 2015 er træfprocenten næsten fordoblet og har resulteret i afgiftsopkrævninger for 162 mio. kr.

Ansøgning og kontakt

Hvis du er nysgerrig på en stilling i Skattestyrelsen, kan du se vores ledige stillinger på skattestyrelsen.dk/job. Her kan du også møde nogle af de mennesker, der allerede arbejder i vores styrelse og bliver klogere på vores faglighed.

Der kan indgå logisk test og personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til en enhver tid gældende overenskomst. Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Den fysiske arbejdsplads er en af Skattestyrelsens mange lokationer over hele landet.

Er du klar til et job fyldt med kompleksitet, høj faglighed og mening? Se vores ledige stillinger lige her.