Fagdirektører

Underdirektører

Anne Munksgaard

Underdirektør Små og Mellemstore Selskaber

Kim Tolstrup

Underdirektør International Skattesvig og Hvidvask

Fælles mål, man kan mærke

Marlene er kontorchef i Jura, Digitalisering, hvor digitaliseringsklar lovgivning, regelforenkling og compliance er på dagsordenen

Vi går gerne en ekstra mil for kollegerne

At lykkes i Erik Vindahl Andersens kontor kræver samarbejde. Ikke bare med kollegerne i kontoret, men med sagsbehandlere i hele Skattestyrelsen.

Mød tre af Skattestyrelsens ledelsesrollemodeller

Her kan du møde Poul og blive klogere på hans opgave som leder

Mange ting skal gå op i en højere enhed, når Poul Korsholm Nielsen og teamet på 16 medarbejdere fx forbereder sig til, at omkring 2,7 mio. danskere i…

For Mathias er sparring et centralt element i ledelsesopgaven

Mathias Frostholm Kristensen er leder af den afdeling, der behandler refusion af udbytteskat. For ham er jobbet meningsfuldt, fordi Mathias selv og ha…

Fokus på trivsel og resultater er det, man kan forvente af ledere i Skattestyrelsen

For Ineke Petersen er en arbejdskultur, hvor medarbejderne er fagligt stolte og sætter en ære i det, de laver, væsentligt.