Vi spiller hinanden bedre

Poul Korsholm Nielsen er en af de tre ledere, der i 2021 blev kåret som rollemodel. Her kan du møde Poul og blive klogere på Skattestyrelsens dygtige ledere.

Mange ting skal gå op i en højere enhed, når Poul og teamet på 16 medarbejdere fx forbereder sig til, at omkring 2,7 mio. danskere i løbet af en weekend tjekker deres årsopgørelse for at finde ud af, om de skal betale eller have penge tilbage i skat. Der er behov for både det store overblik og fokus på de helt små detaljer for at være bedst rustet til at vejlede de mange mennesker, der kontakter Skattestyrelsen med spørgsmål og behov for hjælp. Men selv, når tingene ikke går op i en højere enhed, er der noget godt at hente i processen, mener Poul:  

Vi skal hver især være ambitiøse og stræbe efter at gøre vores bedste. Og så er det min opgave som leder at sørge for, at medarbejderne hver især får mulighed for at udløse deres potentiale. Særligt, når vi oplever, at der sker fejl eller uhensigtsmæssigheder i vores systemer, skal vi lære af dem, så vi understøtter en forbedringskultur, hvor vi udvikler os ved at videndele, sparre og spille hinanden bedre.  

For Poul er tre ting helt centrale i hans lederskab; samarbejde, sparring og psykologisk tryghed. Hans mantra er, at ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi rigtig meget mere”. Det er hans medarbejdere bevidste om, og det giver den enkelte styrke og kompetencer, som skaber en arbejdskultur med høj faglighed.  

Og det leder han frem til det særlige, nye kolleger kan forvente af Skattestyrelsens ledere, for ét af de fællestræk, der står tydeligst frem er, at de tænker i helheder – ikke kun i forhold til deres eget område men i forhold til, hvordan Skattestyrelsen kan gøre det nemt for borgere og virksomheder at få hjælp eller selv finde de oplysninger, de har brug for. Det mindset er ifølge Poul det bedste udgangspunkt for gode kundeoplevelser, ligesom det skaber de bedste betingelser for at høste erfaringer og videndele gode ideer enheder imellem og fra styrelse til styrelse i Skatteforvaltningen.     

 

Er du også på udkig efter et job, der sætter dedikation og opgaver med mening højt, så se vores ledige stillinger