Thomas Lund Kristensen

Thomas Lund Kristensen er direktør for fagområdet Økonomi, der har ansvaret for statens indtægtsregnskab. Fagområdet har også det overordnede ansvar for økonomistyring og koordination af økonomisager på tværs af Skattestyrelsen.

CV

2018 - : Fagdirektør Økonomi
2017 - 2018: Underdirektør i SKAT, Økonomi
2016 - 2017: Direktør i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
2016 - 2016: Konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen
2014 - 2016: Vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen
2008 - 2013: Kontorchef i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2002

Thomas Lund Kristensen er direktør for fagområdet Økonomi, hvor der er ca. 680 medarbejdere fordelt på lokationer i København og Horsens. I Økonomi er der en stor bredde og kompleksitet i opgaverne, hvilket Thomas finder fagligt interessant. 
 
- I Økonomi håndterer vi alt fra tværgående digitaliseringsopgaver til klassiske opgaver med økonomistyring, analyse- og strategiarbejdeOg når året er omme har vi i Økonomi ansvaret for regnskabsaflæggelsen for statens indtægtsregnskab §38. Et regnskab i størrelsesordenen 1.000 mia. kr. hvert år.  
 
Det motiverer Thomas at bidrage til udviklingen af en styrelse, der varetager en helt central opgave i samfundet. Derfor ser han også frem til det videre arbejde med de udfordrende opgaver, Skattestyrelsen står overfor. 
 
- En væsentlig opgave er lige nu at få løbet de områder i gang, der er bevilliget midler til på Finansloven for 2021. Det gælder ikke mindst for arbejdet med implementering af kontrolreformen og etableringen af de nye skattecentre. Det er en stor og højt prioriteret opgave, som vi kun kan lykkes med i fællesskab.  

 

 

Er du også på udkig efter et job, der sætter dedikation og opgaver med mening højt, så se vores ledige stillinger