Vores underdirektører

Anne Munksgaard

Underdirektør Små og Mellemstore Selskaber.

Brian Paust Nielsen

Underdirektør for Skattestyrelsens Kundecenter

Johanne Lykke Aggerggard

Underdirektør Analyse og Koordination

Kim Tolstrup

Underdirektør International Skattesvig og Hvidvask