Johanne Lykke Aggergaard: Kursen er lagt

Johanne Lykke Aggergaard er underdirektør i området Analyse og Koordination, og det er godt fire år siden, hun trådte ind ad døren til det daværende SKAT.

Hun kom fra socialområdet og skulle som kontorchef stå i spidsen for et nyoprettet styringskontor. Siden da er hun blevet underdirektør for Analyse og Koordination, men det er stadig det forretningsnære og samspillet mellem styring og planlægning og det politisk-strategiske samarbejde, der fylder. 
 
- Skattestyrelsen udgør for mig, sammen med resten af Skatteforvaltningen, rygraden i vores velfærdssamfund. Det synes jeg er motiverende og giver mig rigtigt meget mening. Det er særligt de høje ambitioner, den store faglighed og det gode kollegaskab, der driver mig – og at vide, at jeg hver dag bidrager til at styrke vores skatteadministration. 
 
Det er da heller ikke tilfældigt, at netop kerneopgaven fylder meget i Analyse og Koordination. Afdelingen arbejder nemlig på højtryk for at belyse det svære spørgsmål: Hvor sætter vi mest effektivt ind i forhold til at løse vores kerneopgaver med at sikre, at korrekte skatter og afgifter bliver betalt til tiden?  
 
- En af afdelingens vigtigste opgaver er at bidrage til, at forretningen har nogle solide beslutningsgrundlag at tilrettelægge skatteadministrationen ud fra. Det betyder, at der skal udvikles og udarbejdes analyser, og der skal arbejdes systematisk med både risikostyring og processer.  
 

Lederskab er at angive retning 

Johanne har tre værdier, afdelingen altid skal have for øje – en slags grundlov, der beskriver, hvordan hun gerne vil have, de arbejder – og hvordan hun selv ønsker at arbejde. De tre værdier, FORRETNINGSNÆR, SAMARBEJDE og TILLID, angiver retningen og rammerne for afdelingen, men overlader det til den enkelte medarbejder at udfylde dem. Og det er opskriften på et godt arbejdsmiljø, hvis du spørger Johanne. 

 
- Hvis man har tillid til sine kollegaer, kan man sagtens stikke næsen frem og sige sin mening. Man kan have gode faglige diskussioner og blive klogere, og man kan holde fast, når det er nødvendigt. Og det forudsætter for mig at se en høj grad af tillid både mellem medarbejdere og ledere og medarbejdere imellem. 
 
Og tilliden er også i højsædet, når vi tager et kig ud i fremtiden. For hvis tilliden til den offentlige sektor skal bevares og styrkes, så er økonomiområdet et af de områder, hvor vi skal være helt skarpe. 
 
- Vi kommer til at arbejde rigtigt meget med vores analyseområde: At få nyttiggjort den viden, som vi har, i resten af forretningen. Derudover kommer vi også til at rulle videre med de strategiske initiativer omkring risikostyring og kortlægning af alle vores processer. For bare at nævne et par eksempler. 
 

Er du også på udkig efter et job, der sætter dedikation og opgaver med mening højt, så se vores ledige stillinger