Stor kompleksitet og mange muligheder

Carsten Oxenbøll arbejder med de store og komplekse sager om økonomisk kriminalitet. De mange forskellige opgaver og et stærkt samarbejde kendetegner en spændende hverdag.

Navn: Carsten Oxenbøll 
Ansat: 1982 
Uddannelse: Skatterevisor, master i skat og revision. 

Som uddannet skatterevisor arbejder Carsten i dag i Særlig Kontrol, hvor hans opgaver er centreret omkring særlig komplekse sager om økonomisk kriminalitet. 

- Det er sager, hvor der er mistanke om svindel for ofte ganske store beløb, og hvor der er nogle selskabskonstruktioner, der kan være både store og svære at gennemskue. Og vores opgave er så at finde sammenhængene i de komplekse sager, optrevle konstruktionerne og hjælpe med til at kortlægge de bagvedliggende pengestrømme, fortæller Carsten. 

En af udfordringerne er, at de mennesker, han og kollegerne støder på i deres arbejde, i sagens natur oftest er modspillere og ikke medspillere. 

- Så du skal virkelig være inde i dit fagområde for ikke at blive hægtet af, konstaterer han både med tanke på de sindrige konstruktioner og de dygtige rådgivere, de involverede i de store sager ofte har til rådighed. 

Et stærkt samarbejde 

Netop kompleksiteten i sagerne er en væsentlig grund til, at de altid arbejder to og to sammen i Carstens enhed. 

- Så har vi altid en, der er lige så meget inde i sagen som os selv, som vi kan sparre med. Min makkers personprofil er helt anderledes end min, og det er med til at gøre vores samarbejde rigtig stærkt og godt, understreger han. 

Derudover har Carsten og hans kolleger en meget bred kontaktflade både internt i Skattestyrelsen og med eksterne samarbejdsparter som fx politiet. 

- Når sagerne ender i retten, er det selvfølgelig politiet, der fører sagerne, men vi er ofte med inde som de faglige eksperter. Og både samarbejdet med politiet og at få lov til at følge sagerne til dørs, er bestemt med til at gøre arbejdet ekstra spændende, understreger han 

En mangfoldighed af opgaver og muligheder 

Kendetegnende for Carstens arbejde - og for det at arbejde i Skattestyrelsen generelt - er den store mangfoldighed af opgaver og muligheder. Skatteretten er enorm bred, og der er rig mulighed for at specialisere sig i lige præcis den retning, man finder mest interessant.  

- I mit område er det en fordel at være generalist. Vi ved aldrig, hvad den næste sag kommer til at byde på af faglige udfordringer, så her skal man være indstillet på at dykke ned i de sager, der opstår. 

- Men ellers kan man næsten komme til at beskæftige sig med hvad som helst. Og tilmed er der rigtig gode muligheder for at skifte område, hvis ens interesser ændrer retning undervejs, tilføjer han. 

Et arbejde, der giver arbejdsglæde 

De mange muligheder er sammen med det gode samarbejde og en stor fleksibilitet i måden at tilrettelægge sit arbejde på med til at gøre Skattestyrelsen til en attraktiv arbejdsplads, mener Carsten. 

- Og så føler jeg en stor arbejdsglæde ved at være med til at gøre en forskel. Forstået på den måde, at jeg som medarbejder er med til at sikre, at alle betaler det, de skal – hverken mere eller mindre - til velfærdssamfundet. Det giver virkelig mening. 

 

Hør Carsten fortælle om sit job hos Skattestyrelsen

Synstolket version: