Overblik og struktur i en travl hverdag

Fokus er på at skabe overblik og gøre det komplekse nemt at forstå, når Ida Alban Adler i ledelsessekretariatet i Særlig Kontrol støtter ledelsen og området i arbejdet med at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Som cand.mag. i østeuropastudier med speciale i russisk er Ida vant til at overskue store og komplekse mængder information og formidle dem videre på en let forståelig måde. Denne kompetence har hun dagligt brug for i sit arbejde i ledelsessekretariatet i Særlig Kontrol, der som fagområde har fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder organiseret skattesvig. 

Som medarbejder og ledelsesstøtte i ledelsessekretariatet er jeg lidt af en blæksprutte, der løser mange typer opgaver. Det kan være alt lige fra intern kommunikation til at hjælpe med at udvikle strategier, forklarer Ida. 

- Det mest spændende og udfordrende i mit job er at gøre det komplekse simpelt. Det vil sige at gøre meget svære emner forståelige for de fleste. 

Gode relationer er vigtige 

Som medarbejder i et ledelsessekretariat har hun bred kontaktflade og bruger meget tid på at koordinere og indsamle informationer og materiale: 

Vi er i kontakt med rigtig mange kollegaer, både rent geografisk og organisatorisk. Vi koordinerer med kollager i vores eget fagområde, på tværs af Skattestyrelsen, de andre styrelser i forvaltningen og i departementet, fortæller Ida. 

- Derfor er det rigtig vigtigt, at vi har nogle gode og stærke relationer til hinanden, og samarbejde betyder meget. Vi skal hele tiden tænke tværgående og have en god organisationsforståelse. 

Mange fagligheder i spil 

Ida har arbejdet i Skattestyrelsen knap to år. Som cand.mag. i østeuropastudier er hun en blandt mange forskellige fagligheder, man støder på rundt omkring i organisationen: 

- Skattestyrelsen er en attraktiv arbejdsplads, fordi der er så meget diversitet. Det gør det enormt sjovt at arbejde her, fordi man hele tiden får nye input og møder en masse forskellige mennesker, så vores fagligheder bliver kombineret. Da jeg i sin tid søgte jobbet, var fordi jeg gerne ville være med til at bidrage til en samfundsvigtig opgave, hvor retfærdighedsfølelsen virkelig bliver tilfredsstillet, og så var det den der pionerånd, der findes i Særlig Kontrol, der tiltalte mig. 

- Der er både medarbejdere, der er generalister, nogle der interesserer sig for den politiske del, og kollegaer, der er specialiserede i en særlig faglig problematik og fx ved alt om en bestemt paragraf i lovgivningen, forklarer Ida. 

Kendetegnende for samarbejdet er, at man gør sit bedste for at gøre tingene korrekt og til tiden. 

Men samtidig har vi en uformel omgangstone og et rigtig godt kollegialt fællesskab, der også gør det sjovt at gå på arbejde, afslutter Ida. 

Hør Ida fortælle om sit job hos Skattestyrelsen