Der er plads til alle og fokus på individet

For Jessica har Skattestyrelsen åbnet et hav af muligheder. Med en professionsbachelor i skat arbejder hun i dag med arbejdsgiverkontrol og lægger vægt på muligheden for at blive fagligt udfordret og prøve forskellige ting i sit arbejde.

Navn: Jessica Vester
Alder: 23 år Ansat siden: 2022
Uddannelse: Professionsbachelor i skat

Jessica arbejder i en enhed i Frederikssund i Nordsjælland, hvor de udfører arbejdsgiverkontrol. De gennemfører stikprøver for at se, om virksomhederne følger reglerne i forhold, hvad de indberetter om deres medarbejdere. Hvis det viser sig, at virksomhederne ikke overholder lovgivningen, får de vejledning i, hvordan de fremadrettet skal overholde den.

- Vi fortager skrivebordskontroller, men er også tit ude på fysiske kontroller hos virksomhederne. Vi vil helst ud på fysiske kontroller, idet vi kan få afklaret mere på stedet, og vi kan yde hurtig vejledning. Virksomhederne synes jo som oftest også, det er rart at få besøg, så de kan sikre sig, at de lever op til reglerne, forklarer Jessica.

Min faglighed kommer virkelig i spil

Jessica var en af de første, der startede på professionsbachelor-uddannelsen i skat. På uddannelsens 6. semester er der et obligatorisk praktikmodul. Her var Jessica i praktik hos Skattestyrelsen. Efter endt praktik fik hun studiejob i samme enhed, og da hun blev færdig med uddannelsen i januar 2022, fik hun fastansættelse i enheden.

- Min oplevelse er, at Skattestyrelsen er en arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Der er fokus på individet, så du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og som person. Folk er virkelig gode til at dele viden og lære fra sig. Det betyder meget, når man som jeg har været helt grøn, fortæller Jessica.

På professionsbachelor-uddannelsen i skat lærer man rigtig meget skattejura, og det giver en god forudsætning for at forstå det fagsprog, der tales i Skattestyrelsen. Det er også en stor hjælp, når Jessica skal sætte sig ind i nye områder for eksempel ved sager, hvor det kræver, hun forstår kompleksiteten og eventuelt læser nogle domme for at kunne se sagens sammenhæng.

- Noget af det, jeg virkelig synes, der er godt ved mit arbejde, er de mange interessante og varierende opgaver. Jeg oplever, at der både er rum for at arbejde selvstændigt og at gå i dialog med andre. Det at kunne sparre med andre fylder meget. Vi er mange nye i min enhed, men de erfarne kolleger er virkelig gode til at hjælpe og dele deres viden med os nye. Det giver et godt arbejdsmiljø.