En spændende hverdag som bindeled i en stor organisation

Mange forskellige opgaver, en til tider meget hektisk hverdag og et rigtig godt overblik. Det er hverdagen, når man som Moheb Sahar arbejder i ledelsessekretariatet i Erhverv

Navn: Moheb Sahar
Fagområde: Erhvervsprocesser, Ledelsessekretariat Erhverv
Ansat: 2017 

Skattestyrelsen er organiseret i en række fagdirektørområder med hvert sit ledelsessekretariat. Moheb arbejder i fagområdet Erhvervs ledelsessekretariat, hvis primære opgave er at støtte fagdirektøren og de fire underdirektører både i forhold til den daglige drift og den mere strategiske udvikling af fagområdet. 

- I ledelsessekretariatet koordinerer vi eksempelvis ministersager og lovhøringer og har også ansvaret for økonomien i vores fagområde med budget- og økonomiopfølgningen og opfølgningen på produktionen og arbejdsprogrammet, forklarer Moheb. 

Han er en del af sekretariatets såkaldte ministerbetjeningsteam: 

- Jeg har en bred palette af opgaver, hvor en af de primære opgaver som navnet siger er at koordinere de ministerbetjeningssager, vi får i området. Vi sørger for at få de faglige input fra vores fagkontorer i Erhverv, koordinerer og sender sagen videre i processen til departementet. Men derudover har jeg mange andre opgaver, fx som central risikomedarbejder, sekretær for en styregruppe og en række fora og som tovholder på udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem Skattestyrelsen og andre styrelser, fortæller Moheb. 

Stor faglighed at lære af 

Moheb har en kandidatgrad i Offentlig forvaltning, organisation og ledelse, og stillingen i Erhvervs ledelsessekretariat ligger fint i tråd med hans uddannelse. Han har arbejdet i Skattestyrelsen i tre et halvt år, hvor han har lært meget:

- Det mest spændende er, at vi agerer som bindeled mellem på den ene side faglige folk med dyb indsigt og viden inden for specifikke områder, der elsker og er stolte over deres arbejde, og som kan være virkelig inspirerende, og så på den anden side en ledelse, der har en klar vision og sætter retningen for vores arbejde, hvor vi som sekretariat kan supportere dem med den daglige drift og strategisk udvikling af fagområdet. 

Samarbejde er i højsæde 

Foruden de spændende arbejdsopgaver fremhæver Moheb især det store fokus på samarbejde: 

- Vores arbejde er i høj grad kendetegnet ved, at vi samarbejder rigtig meget. Det er både internt i fagområdet, men også med de andre fagområder i Skattestyrelsen. Det er en attraktiv arbejdsplads, fordi der er en høj grad af faglighed og samarbejde i stort set alt, hvad vi laver. Alle medarbejdere og ledere er kompetente og engagerede, og vi er alle ydmyge overfor det store ansvar, der følger med i vores myndighedsrolle.  

Moheb fortæller, at Skattestyrelsen er en fleksibel arbejdsplads, hvor der også er plads til et privatliv. Men når man som han sidder et centralt sted og har en koordinerende rolle, er der også travle dage: 

- Noget af det, der kan være udfordrende er, at der kan være mange igangværende sager med korte frister, eksempelvis på ministerbetjeningsområdet eller lovhøringsområdet. Men det er også en virkelig spændende del af jobbet, afslutter Moheb. 

Er du også på udkig efter et job, der sætter dedikation og opgaver med mening højt, så se vores ledige stillinger