Udvikling for ikke at stå stille

Når Niklas fortæller, at der er fuld fart på jobbet, er det faktisk lidt af en underdrivelse. Han arbejder med værdipapirbeskatning og har en koordinerende rolle i teamets projekt, samtidig med at han er i gang med en master i skatteret og har stiftet familie – alt sammen inden for de sidste par år. Men det er præcis sådan, Niklas har det bedst, for han sætter pris på muligheder og på udvikling.

Navn: Niklas Nayageswara
Fagområde: Person
Ansat: 2017
Uddannelse: Cand.merc.jur.

Man skal ikke lade sig snyde af Niklas’ rolige fremtoning. Han trives med fart over feltet, og udover jobbet med kontrol af udenlandske skatteoplysninger har han haft den koordinerende rolle i opstarten af et kontrolprojekt vedrørende udenlandske tredjepartsdata.   

- Vi arbejder med sagsbehandling af udlandsrelaterede opgaver og kontrollerer sagerne med henblik på at sikre korrekt beskatning af personer med udlandsforhold, forklarer Niklas om enhedens arbejde med kontrol af personer, der har depoter i udlandet.  

- I kontrolprojektet samarbejder vi med Københavns Universitet om en analyse af CRS-oplysningerne. Oplysningerne, der vedrører finansielle konti, er en del af en udvekslingsaftale, som vi har med mere end 100 lande, og formålet med projektet er at afdække effekten af udvekslingsaftalen. Analysens resultater vil også give os et fingerpræg om, hvilke fokuspunkter vi bør have i fremtidige kontrolprojekter.  

Faglighed og godt kollegaskab

Særligt to ting udmærker sig ifølge Niklas ved arbejdet i Skattestyrelsen – nemlig faglighed og menneskerne i organisationen. Vi har som myndighed en forpligtelse til at være tilgængelige, have en faglig stolthed og yde korrekt rådgivning. Samtidig er der tid til at dykke ned i fagområdet for fx at blive klogere af tidligere afgørelser og lære af dem.  

Niklas og kollegerne bruger hinanden i opgaveløsningen, men de har det også godt sammen socialt.  

- Hvis ikke det sociale fungerer, trives jeg ikke, så det er afgørende for mig og for mit arbejde, at vi har et godt kollegaskab, fortæller Niklas, der også lægger vægt på rummeligheden i organisationen og udviklingsmulighederne. 

Og så er vi tilbage ved udgangspunktet, hvor hverdagen er fyldt op af spændende opgaver, og hvor Niklas endnu ikke har oplevet at stå stille på noget tidspunkt. Præcis, som han foretrækker det.