Komplicerede sager i et tværfagligt spænd mellem økonomi og jura

Noria Turkmani bruger hver dag sine juridiske kompetencer til at afdække og træffe afgørelser i komplicerede sager om skatteøkonomisk kriminalitet.

Navn: Noria Turkmani
Fagområde: Særlig kontrol
Uddannelse: Cand. merc. jur. og i gang med cand.jur.
Ansat: 2021

Med en cand.merc.jur. i bagagen har Noria både et par regnskabsbriller og et godt sæt juridiske redskaber, som hun bruger i sit arbejde med at bekæmpe skatteøkonomisk kriminalitet. Et arbejde, hvor sagerne er komplekse og strækker sig over længere tid.

- De sager, jeg sidder med, omhandler forskellige typer af skattesvig og involverer komplekse selskabskonstruktioner og ejerforhold. Sagerne omfatter ofte særegne forretningsmetoder og grænseoverskridende aktiviteter. De kan indeholde en form for konstrueret virkelighed med manipulerede dokumenter og omhandler personer og virksomheder, der gør, hvad de kan for at slippe afsted med ikke at betale de skatter, de skal, uddyber Noria.

Når juristen bliver detektiv

Når en sag lander på Norias bord, er første skridt altid en omfattende datadreven informationssøgning i Skattestyrelsens systemer kombineret med internetsøgninger efter specifikke oplysninger, med det formål at finde mønstre, der indikerer skattesvig og en strafbar handling. Næste skridt er at klargøre en liste over det materiale, der er brug for at få fra skatteyderen, hvorefter sagen formelt er i gang.

- Der er rigtig meget, man kan kalde detektivarbejde i starten af en sag, hvor jeg især bruger min regnskabsforståelse. Og når der skal skrives afgørelser og andre juridiske dokumenter, har jeg naturligvis mine skatteretsfaglige briller på og bruger min juridiske værktøjskasse, uddyber hun. Det er derfor både skatte-, moms-, og afgiftslovning, forvaltningsloven og straffeloven, som Noria arbejder med.

Et meningsfyldt arbejde med god balance og karrieremuligheder

- Hver dag når jeg går på arbejde, så ved jeg, at jeg gør en konkret forskel. Fordi de opgaver, vi udfører i mit kontor, er med til at stoppe dem, der driver skatteøkonomisk kriminalitet og bevidst snyder samfundet, siger Noria.

Selvom arbejdet er både meningsfyldt og udfordrende, skal der også være tid til andet. Især med et barn på 1 år og et lørdagsstudie. Derfor er det vigtigt for Noria med en fleksibel arbejdsplads:

- For mig er Skattestyrelsen en arbejdsplads, der giver god balance mellem arbejde og privatliv. Samtidig er det også et plus, at det er så stor en organisation med mange karrieremuligheder for jurister. Der er både specialistvejen, ledelsesvejen og mulighed for at dykke ned i andre dele af juraen, fordi der netop er mange afdelinger, der har jurister ansat, som løser vidt forskellige opgaver. Det giver bestemt mange muligheder på sigt – uden man behøver skifte arbejdsplads, forklarer Noria afslutningsvist.