En hverdag fyldt med udfordringer og variation

Simon Ahlbom Jørgensen bruger sin uddannelse som jurist i en meget bred forstand, når han løser sine opgaver i Center for bekæmpelse af international skatteunddragelse (CEBIS).

Navn: Simon Ahlbom Jørgensen
Fagområde: International Skattesvig og Hvidvask
Ansat: 2015
Uddannelse: Jurist 

Jeg arbejder som Skattestyrelsens sporhund. I vores afdeling skal vi være gode til at finde det, som nogle ønsker, vi ikke skal finde, fortæller Simon og fortsætter med at forklare, at han kan bruge sin særlige viden indenfor strafferet, når han skal afdække metoder for skatteunddragelse, men at han fx også bruger sine personlige kompetencer: 

- Da jeg var yngre, troede jeg, at jeg skulle redde hele verden. Det fandt jeg hurtigt ud af, at jeg ikke kunne - og det var verden heller ikke altid interesseret i. Så nu har jeg fundet et mindre afgrænset område, hvor jeg kan bruge mine evner til faktisk at komme ret langt. Jeg har en god helhedsorienteret opfattelse af, hvordan ting spiller sammen. 

Kortlægger nye områder hver dag

- Det mest spændende ved mit job er helt klar, at jeg får lov til at lege detektiv. Vi skal trevle ting op og sætte det hele i system, når vi har afklaret, hvordan det hænger sammen. Vi begiver os ud hele tiden ud på områder, hvor ingen før har været, og vi skal fastlægge en vej frem uden at vide, hvor vi skal hen. Og det giver stor variation og mange udfordringer i min hverdag. 

En styrelse fuld af pionerer

- Skattestyrelsen er en kæmpe arbejdsplads med mange kompetente mennesker i alle ender af forretningen, svarer Simon på spørgsmålet om, hvad der er kendetegner styrelsen som arbejdsplads, og han fortsætter:  

- Der er en tværfaglig sammensætning af kompetencer, som gør, at vi kan komme i mål med opgaverne. Og så fornemmer jeg en særlig pionerånd, hvor alle er vanvittigt dedikerede - så vi bygger på et stærkt fundament. 

Mulighed for udvikling og ansvar i trygge rammer

Simon kan kun varmt anbefale Skattestyrelsen som arbejdsplads, fordi han synes, det er et godt og trygt sted at lære noget, som er vanvittigt svært. Du opnår hurtigt et ansvar for opgaverne. Der bliver draget omsorg for den enkelte persons udvikling, og der er masser af muligheder for at prøve kræfter med noget nyt og starte forfra i nye jobfunktioner, uden at du behøver at skifte styrelse. Dkan også specialisere dig på et bestemt område og blive i den samme afdeling i 40 år, hvis det er det, du ønsker.