Teori omsat til meningsfuld og relevant praksis

Suzan Burcu har god brug for sin teoretiske baggrund i forvaltning, når hun til dagligt arbejder med registrering af virksomheder. Samtidig bliver hun fagligt udfordret og lærer nye områder at kende.

Navn: Suzan Burcu
Ansat: 2019
Uddannelse: Forvaltning (cand.scient.adm.)

Suzan Burcu arbejder med registreringer af virksomheder i fagområdet Erhverv og er helt nede i de systemer og processer, som vedrører registreringen

- De opgaver, jeg arbejder med, er meningsfulde, og der er mulighed for personlig udvikling og variation i arbejdsopgaverne i dagligdagen, forklarer Suzan og uddyber: 

- Jeg arbejder i et stort IT-projekt, hvor vi er i gang med at udvikle det nye IT-system Moms One Stop Shop.  Systemet skal hjælpe danske og udenlandske internetvirksomheder med at afregne moms korrekt, og det vil samtidig være en kæmpe administrativ lettelse for virksomhederne. 

- Det er enormt lærerigt og spændende at samarbejde med andre teams, projektledere, udviklere, forretningsarkitekter- og informationsarkitekter mv. Opgaven kræver, at man forstår de forskellige synspunkter og processer, når flere interessenter er involverede. Mit ansvar er at understøtte forretningen på registreringsområdet, hvor jeg samarbejder bredt på tværs af projektet. Helt konkret bliver jeg udfordret rent fagligt, da jeg skal forstå opgaven på forskellige områder fx. i forhold til proces og teknik, siger Suzan. 

Et meningsfyldt job – med spændende udfordringer 

Suzan fik job i Skattestyrelsen i foråret 2019.  

- Jeg valgte at søge stillingen, fordi jeg oplever Skattestyrelse som grundmotoren for den offentlige sektor og dermed også vores velfærdssamfund. Derudover har jeg en bred samarbejdsflade, både internt i Skattestyrelsen og med virksomheder og partnere i mine projekter, som gør, at det bliver spændende og udfordrende at arbejde med de pågældende projekter, forklarer Suzan. 

Derudover fremhæver Suzan også de fleksible arbejdstider som attraktivt ved at arbejde i Skattestyrelsen. 

Gode kollegaer og ledere er afgørende 

Spørger man Suzan, hvad der er mest vigtigt for hende i forhold til et arbejde i det hele taget – og som hun oplever, hun møder i Skattestyrelsen, fremhæver hun især to ting: 

- Noget af det vigtigste for mig er, at jeg synes, at det er nogle rigtig gode og spændende opgaver, jeg arbejder med, og at det skaber værdi både internt og ekstern i organisationen. Men det er mindst lige så vigtigt, at jeg har det godt med mine kollegaer og ledere.