Et arbejde, der giver mening

Efter 20 år i politiet skiftede Tue Hockerup spor. Han blev jurist og arbejder i dag med sager om urigtige oplysninger og potentielle straffesager.

Navn: Tue Hockerup
Alder: 50 år
Ansat siden: September 2021
Uddannelse: Politibetjent, cand.jur.

Tue arbejder i en af Skattestyrelsens straffesagsenheder i Copenhagen Towers i Ørestad. Her sidder han bl.a.  med sager, hvor borgere har opgivet urigtige oplysninger om fx deres indtægts- eller formueforhold, og hvor han vurderer, om der er sket en mulig overtrædelse af lovbestemmelser, der kan afsluttes med bøde eller sågar frihedsstraf i sager, der sendes til afgørelse ved domstolene.

Tue er oprindeligt uddannet politibetjent, men efter 20 år i politiet tog han en uddannelse som cand.jur. - en beslutning, der havde været flere år undervejs.

- Jeg oplevede en mærkbar ændring i mine arbejdsopgaver i politiet. Det kom til at handle mere og mere om sikkerhedstjeneste og stadigt mindre om det, jeg fandt interessant, nemlig efterforskning og servicering af hr. og fru. Danmark, fortæller Tue.

Selvstændighed og samarbejde

Netop kontakten til borgerne er noget af det, Tue har taget med over i Skattestyrelsen fra sit tidligere job:

- Min retfærdighedsfølelse, det at sikre de mange og gå efter de få, det undersøgende, når vi skal vurdere sagerne, og det tryghedsskabende, når vi har forhandlingsmøder med borgere, der ikke er enige i vores afgørelse. Det er alt sammen elementer, som jeg kendte til fra min tid i politiet, og som jeg bruger i mit job i dag.

I Jura er arbejdet en kombination af at arbejde selvstændigt med ansvar for egne sager på den ene side, og på den anden side at have en klar følelse af at være en del af et hold, der arbejder hen mod et samlet mål. Og det passer ham rigtig godt.

Et eksempel er forhandlingsmøderne med borgerne. Her er de altid to sammen fra Jura. Hvor kollegaen ofte kan være yngre, men have en tung skattefaglig viden, er Tue den mere modne og erfarne udspørger - noget han lærte gennem de utallige afhøringer, han har foretaget i sin tid i politiet.

Og så giver arbejdet i Skattestyrelsen virkelig mening for Tue.

- Jeg synes, vi som styrelse har en vigtig opgave i at skabe tillid til Skatteforvaltningen og sprede budskabet om, at skatten skal betales korrekt og til tiden, og at det i sidste ende handler om at sikre den store, fælles kasse.