Vil du være juridisk rådgiver, når Skattestyrelsen sætter it- og udviklings-projekter i søen?

Kvinde Mørkt Hår

Vi styrker fokus på juridisk compliance i vores it- og udviklingsprojekter. Derfor søger vi otte dygtige og engagerede kolleger til en række juridiske rådgivningsstillinger.

På denne side finder du mere information om de forskellige ledige stillinger.

Fælles for stillingerne er, at vi søger en udadvendt og samarbejdende juridisk profil med et bredt fagligt fundament inden for forvaltnings- og databeskyttelsesretten. Hvis du er nyuddannet, vil vi støtte dig i projekterne, og du vil få sparring med en kollega for at lære vores arbejdsform. Er du erfaren, vil du fra starten have mulighed for at rådgive selvstændigt i projekterne og bringe din solide faglighed i spil.

Er du klar til at tage første skridt mod en spændende og givende karriere, så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Lige nu søger vi disse profiler

 • Juridiske rådgivere centralt placeret i Digitaliseringskontoret i fagområdet Jura

  Arbejdssted: København med mulighed for hjemmearbejdsdage.

  Fagområdet Jura understøtter ensartet og korrekt regelanvendelse i Skattestyrelsen inden for skat, moms og afgifter og korrekt anvendelse af de forvaltningsretlige og processuelle regler i hele Skatteforvaltningen.

  I Digitaliseringskontoret har vi ansvaret for tværgående rådgivning på tværs af styrelsens projekter. Du vil skulle understøtte de digitaliseringsjurister, der til dagligt rådgiver i projekter i de andre fagområder med faglige viden i form af sparring, undervisning og netværksaktivitet, samt deltage i en række af styrelsens største og mest komplekse projekter. Kontoret består pt. af seks jurister, som alle arbejder med jura i en digital kontekst.

  Vi løser mange af vores opgaver i et projektorganiseret samarbejde, og det er vigtigt, at du kan se fordelene i denne arbejdsform og kan lide at tage ansvar for fremdriften og løsningen af opgaverne. Du skal trives med at håndtere flere problemstillinger ad gangen og arbejde sammen med kollegaer med forskellige baggrunde og fra forskellige fagområder.

  Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor du vil blive udfordret og få mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Vi lægger stor vægt på trivsel og arbejdsglæde, og vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads med gode muligheder for at arbejde hjemmefra og tilrettelægge din arbejdstid.

  Hvis du er interesseret i at blive en del af vores team og arbejde med nogle af de mest spændende digitale projekter i landet, opfordrer vi dig til at søge en af vores ledige stillinger. Vi ser frem til at høre fra dig!

  Søg stillingen

 • Juridisk rådgiver til fagområdet Særlig Kontrol

  Arbejdssted: Høje Taastrup, med mulighed for hjemmearbejdsdage.

  I Særlig Kontrol har vi ansvaret for at hindre og bekæmpe national og international skatteunddragelse samt organiseret skatteøkonomisk kriminalitet, ofte i tæt samarbejde med politiet, anklagemyndigheden og udenlandske myndigheder. Det er en opgave, der har storpolitisk og mediemæssig bevågenhed, da området har fundamental betydning for den enkelte borgers retsfølelse.

  En central opgave i fagområdet består i at komme på forkant med svig gennem systematisk brug af data og analyse. Derfor arbejder vi i Særlig Kontrol mod en mere systematisk anvendelse af data og har ansat omkring 15 dataanalytikere i de seneste år for at udvikle den datadrevne dagsorden i fagområdet. For at understøtte dette arbejde har vi behov for en juridisk sparringspartner, som kan rådgive og understøtte inden for forvaltnings- og databeskyttelsesret i forhold til de mangeartede it-løsninger, der er planlagt og under udvikling.

  Som vores nye juridiske rådgiver vil du indgå i kontoret Koordinering og Styring, som består af cirka 20 medarbejdere med forskellig faglig og uddannelsesmæssig baggrund, og som blandt andet koordinerer Særlig Kontrols samlede udvikling af egne IT-løsninger.

  Derudover er der en betydelig mængde mindre projekter, der omfatter brug af machine learning, udvikling af robotløsninger og forskellige udstillingsmodeller.

  Søg stillingen

 • Juridisk rådgiver til fagområdet Erhverv

  Arbejdssted: Høje Taastrup, med mulighed for hjemmearbejdsdage

  I Erhverv understøtter vi, at virksomheder kan registrere sig og angive deres skat, moms og afgifter korrekt, enkelt og til tiden. Det er et komplekst område, hvor lovgivningen konstant er i udvikling.

  Som juridisk rådgiver i fagområdet Erhverv, vil du bl.a. blive et vigtigt led i vores arbejde med at omstille registrering og angivelsesprocesser til stadigt mere digitale løsninger. Du skal være med til at sikre, at vi er compliant, når vi fx udvikler nye robotløsninger, der gør sagsbehandlingen mere effektiv, eller når vi bruger avancerede datamodeller til at forebygge svig.

  Du vil komme til at bidrage ind i projekter om semiautomatiserede løsninger og machine learning-modeller, hvor din primære opgave vil være at foretage forvaltningsretlige konsekvensanalyser. Du vil også skulle bidrage til vores arbejde med at sikre GDPR-compliance.

  Du kommer til at sidde i kontoret Erhvervsprocesser, Punktafgifter og registrering. Her får du 25 kolleger, som arbejder med punktafgifter, erhvervsregistrering og udvikling af digitale løsninger. Nogle har næsten 40 års erfaring inden for Skatteforvaltningen, andre er tættere på 40 uger. Vi har forskellige fagligheder - inden for bl.a. jura, statskundskab og IT-ledelse – men fælles for os er, at vi alle bidrager til et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, masser af humor og godt kollegaskab.

  Søg stillingen

 • Juridisk rådgiver til fagområdet Selskab

  Arbejdssted: København med mulighed for fleksibilitet ift. virtuelt arbejde.

  I Selskab understøtter vi, at selskaberne betaler den rigtige skat. Danske selskaber bidrog i 2022 med omkring 100 mia. kr. i selskabsskat til de offentlige finanser. Selskab har ligeledes ansvaret for administrationen af udbytteområdet, hvor selskaberne indholdte og afregnede omkring 38 mia. kr. Selskab er et komplekst område med stor offentlig bevågenhed og en lovgivning, der konstant er i udvikling.


  I Selskab arbejdes der med modernisering af systemerne på selskabs- og udbytteområdet og ikke mindst med at understøtte områderne med digitale løsninger, der mindsker fejl og frigør tid fra manuelle processer. Udviklingen sker både ved større projekter og mindre opgaver, og over tid kommer vi til at arbejde stadigt mere med machine learing, udvikling af robotløsninger og diverse udstillingsmodeller.


  Som juridisk rådgiver vil du skulle arbejde tæt på it-udviklingsopgaverne, hvor du forventes være på forkant med at overveje forvaltningsretlige konsekvenser herunder i forhold til GDPR-compliance og proaktivt være med til at finde de rigtige løsninger.

  Du kommer til at sidde i kontoret "Processer Udbytteskat", der har procesejerskabet for udbytteområdet. Kontoret består af 13 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, bl.a. forretningsprojektleder, jurister og generalister. Kontoret er præget af et stærkt fagligt fællesskab, med en god blanding af erfarne og nyansatte medarbejdere.

  Søg stillingen

 • Juridisk rådgiver til fagområdet Borger og Virksomhedskontakt

  Arbejdssted: København

  Borger- og Virksomhedskontakt (BVK) har ansvaret for opkrævning af skatter og afgifter hos borgere og virksomheder i Danmark. Dermed er BVK ansvarlig for at varetage betalingsprocesser på en korrekt, sikker og effektiv måde. Derudover håndterer BVK kontakten med borgere og virksomheder, der kontakter Skattestyrelsen for vejledning og rådgivning om skatteforhold, ligesom BVK varetager Skattestyrelsens direkte kommunikation i form af diverse kampagner, brevudsendelser og skat.dk.

  Specifikt om de opgaver, en digitaliseringsjurist i Opkrævningsprojekter vil møde:

  BVK har ansvaret for en række større udviklingsprojekter, der alle bidrager til udviklingen og den fortsatte styrkelse af opkrævningsområdet. Til dette arbejde søger vi en digitaliseringsjurist, der kan bistå projekterne i formuleringen af de forretningsmæssige krav til IT-understøttelsen og sikre den forvaltningsretlige compliance af de nye løsninger. Du vil blive tilknyttet afdelingens projektkontor, hvorfra projekterne drives og arbejde tæt sammen med de projektledere og forretningsudviklere der driver projekterne.

  Søg stillingen

Marlene (1)

"Udviklingen i Skattestyrelsen går stærkt – også når det gælder it- og digitale udviklingsprojekter. Som digitaliseringsjurister er det vores opgave at understøtte udviklingen med juridisk rådgivning. Vi opruster nu på området ved at etablere stillinger i flere af styrelsens fagområder og samtidig styrke stabsfunktionen i Jura, Digitalisering.

Jeg ser frem til at opbygge et fagligt netværk på tværs af styrelsen inden for digital forvaltning og til, at vi bliver endnu flere, der sammen understøtter styrelsens arbejde på et meget vigtigt område."

- Marlene Wiese Svanberg