Gå til sidens indhold

Om elevuddannelsen

Lyder en kontoruddannelse i en moderne offentlig virksomhed spændende? Så er en elevstilling i Skattestyrelsen måske noget for dig.

Nedenfor kan du læse mere om elevuddannelsen i Skattestyrelsen, og hvad du kan forvente.

 • Om uddannelsen

  Der er tale om en 2-årig uddannelsesstilling inden for specialet Offentlig Administration.

  Uddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold.

  Du kommer til at udføre arbejdsopgaver inden for nogle af de administrative områder, vi beskæftiger os med i Skattestyrelsen. Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver.

  I praktikken skal du bl.a. beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:

  • Kundekontakt
  • Telefonbetjening
  • Digitale løsninger
  • Sagsbehandling


  Uddannelsens teoretiske del omhandler følgende emner:

  • Politik og økonomi
  • Organisation og samarbejde
  • Lovgivning
  • Kommunikation


  Som led i uddannelsen er der 15 ugers skoleophold for elever under 25 år og for elever over 25 år er der 13 ugers skoleophold

  Vil du vide mere om selve uddannelsen, kan du kigge i Uddannelsesguiden.

 • Hvornår starter uddannelsen?

  Uddannelsen starter den 1. september 2019.

  Før du begynder som elev, skriver du og vi under på en gensidigt forpligtende uddannelsesaftale.

 • Hvad tilbyder vi?

  Som elev i Skattestyrelsen bliver du en del af en åben og dynamisk arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling står højt på agendaen.

  Dygtige kolleger står klar til at sørge for, at du får en grundig og spændende elevuddannelse.

  Læs mere om Skattestyrelsen

 • Arbejdssted

  Når du ansættes, er arbejdsstedet aftalt på forhånd, men du kan komme ud for at skulle gennemføre dele af dit praktikforløb på en af styrelsens andre adresser.

 • Arbejdstid og løn

  Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og du får løn under uddannelsen.

  Vi har flekstid, der har til formål at give medarbejdere mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den daglige arbejdstid.

  Løn og ansættelsesvilkår reguleres efter Fællesoverenskomsten OAO og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT.

  Løn eksklusiv pension for elever under 18 år udgør for tiden:

  Hovedstaden
  1. år: 10.686,00 kr. pr. måned
  2. år: 11.494,67 kr. pr. måned

  Provinsen
  1. år: 10.397,17 kr. pr. måned
  2. år: 11.148,08 kr. pr. måned

  Løn eksklusiv pension for elever over 18 år udgør for tiden:

  Hovedstaden
  1. år: 13.400,83 kr. pr. måned
  2. år: 14.151,75 kr. pr. måned

  Provinsen
  1. år: 13.025,33 kr. pr. måned 
  2. år: 13.718,50 kr. pr. måned

  For elever over 25 år (voksenelever) udgør løn eksklusiv pension for tiden:

  Hovedstaden
  1. år: 19.939,08 kr. pr. måned

  Provinsen
  1. år: 19.438,17 kr. pr. måned

 • Pension

  Når du er fyldt 20 år og har været ansat i 9 måneder, bliver du omfattet af den pensionsordning, som er aftalt i overenskomsten. Du kan også blive omfattet af pensionsordningen, hvis du som led i en tidligere ansættelse har været omfattet af en arbejdsmarkedspension.

 • Ferie

  Du er omfattet af ferielovens regler samt aftalen om ferie indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

  Du kan ikke afvikle ferie i skoleperioderne.