Foto over København

Vi sikrer korrekte skatter og afgifter til tiden

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Vores opgaver

Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.

Organisation

Skattestyrelsen er organiseret i seks direktørområder: Person, Erhverv, Selskab, Særlig Kontrol, Økonomi og Jura.

Kontaktudvalg

Skattestyrelsen er med i tre kontaktudvalg, hvor virksomheder og rådgivere drøfter og kommer med idéer og forslag til administrative forbedringer.

Den juridiske vejledning

Viser "Den juridiske vejledning 2019-2", som beskriver det juridiske regelsæt på Skatteforvaltningens område. (Link til skat.dk).