Foto over København

Skat er ikke enkelt. Men det er vigtigt.

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale sin skat, og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Vores opgaver

Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.

Organisation

Vi er organiseret i syv fagområder: Person, Erhverv, Selskab, Særlig Kontrol, Økonomi, Jura og Borger- og Virksomhedskontakt.

Kontaktudvalg

Skattestyrelsen er med i tre kontaktudvalg, hvor virksomheder og rådgivere kommer med forslag til administrative forbedringer.

Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning beskriver det juridiske regelsæt inden for Skatteforvaltningens område.