Skat er ikke enkelt. Men det er vigtigt.

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden.

Mød direktionen

Vores direktion består af direktør Merete Agergaard og syv fagdirektører med ansvar for styrelsens respektive fagområder.

Organisation

Vi er organiseret i syv fagområder: Person, Erhverv, Selskab, Særlig Kontrol, Økonomi, Jura og Borger- og Virksomhedskontakt.

Kontaktudvalg

Skattestyrelsen er med i tre kontaktudvalg, hvor virksomheder og rådgivere kommer med forslag til administrative forbedringer.

Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning beskriver det juridiske regelsæt inden for Skatteforvaltningens område.