Kontaktudvalg

For at få input til forbedring af det administrative arbejde, deltager Skattestyrelsen i tre forskellige kontaktudvalg med repræsentanter fra rådgiver- og erhvervsorganisationer.

For at styrke samarbejdet mellem Skatteforvaltningen og erhvervslivet er der oprettet kontaktudvalg, hvor repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer sammen med fagfolk fra Skattestyrelsen drøfter idéer og forslag til administrative forbedringer.

Skattestyrelsen er repræsenteret i tre kontaktudvalg: 1) Finanskontaktudvalget, 2) Momskontaktudvalget og 3) Skattekontaktudvalget. Her informerer Skattestyrelsen om de administrative procedurer og får input til forbedring og videreudvikling af det administrative arbejde.

Kontaktudvalgene diskuterer desuden spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love, og de drøfter behovet og formen for Skattestyrelsens vejlednings- og informationsarbejde.