Medlemsliste

Eksterne medlemmer

Ulla Brandt, Dansk Erhverv

Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, DI  

Advokat Robert Mikelsons, medlem af Advokatrådets Skatteudvalg, Advokatrådet

Mikkel Vestby Jensen, Landbrug og Fødevarer

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark              

Anders Strandet Jepsen, FSR

Jacques Peronard, FSR 

Kasper B. Truelsen, FSR     

Torsten Schiøler, Forsikring & Pension 

Søren Dehlholm, Finans Danmark

Michael Kirkegaard Nielsen, Finans Danmark

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Frank Larsen, Finans Danmark

Lene Schønebeck, Finans Danmark

Thomas Booker, Danske Advokater

Medlemmer fra Skatteforvaltningen

Underdirektør for Skatteområdet, Jura, Skattefaglig Afdeling, Jesper Wang-Holm, Formand

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Skattefaglig afdeling, Selskaber, Aktionær og TP, Jesper Leth Vestergaard 

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Skattefaglig afdeling, Moms, Tinna Bohn Voigt

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Skattefaglig afdeling, Erhverv, Jakob Ulrik Wassard Schou

Kontorchef Jura, Proces og Videndeling, Administration Kontrol Opkrævning, Else Veggerby

Fg. kontorchef, Skatteområdet, Person, Personprocesser, 3. part, Mads Nørgaard Fink

Underdirektør, Skatteområdet, Selskab, Store Selskaber, Hans From

Kontorchef, Skatteområdet, Selskab, Store Selskaber, Store Selskaber 3, Lars Andersen

Kontorchef, Skatteområdet, Selskab, Store Selskaber, Store Selskaber 2, Per Søren Ravensholt

Kontorchef Marlene Wiese Svanberg, Særlig Kontrol, Ledelsessekretariat Særlig Kontrol

Kontorchef, Skatteområdet, Erhverv, Erhvervsprocesser, Moms og Lønsum, Mia E. B. Hansen

Sekretariat

Maria Junggren, Jura

Senest redigeret: 20. april 2020