Medlemsliste

Eksterne medlemmer

Claus Bøgelund K. Nielsen, DSK (De Samvirkende Købmænd)

Kaare Friis Petersen, HORESTA 

Morten Pernø, Dansk Transport og Logistik (DTL) 

Bo Sandberg, Dansk Byggeri 

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark

Lina Pedersen, Danmarks Statistik

Robert Mikelsons, Advokatrådet

Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri

Lene Nielsen, Dansk Industri

Thomas Booker, Danske Advokater

Ulla Brandt, Dansk Erhverv

Torsten Schiøler, Forsikring & Pension

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Astrid Rugaard, Finans Danmark

Lars Loftager Jørgensen, FSR 

Randi Christiansen, FSR

Bente Nøhr, Dansk Energi 

Torsten Hasforth, Dansk Energi

Malene Selbo, Danske Rederier

Lars Magnus Christensen, SMVdanmark 

Jacob Kunø Christensen, SEGES

Benjamin Dickow, Landbrug & Fødevarer

Peter Fenger, Bryggeriforeningen

Jesper Sebbelin, Danmarks Skibsmæglerforening

Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer

Jesper Thybo Larsen, Danske Speditører

Maria Feldberg, ITD

Medlemmer fra Skattestyrelsen

Underdirektør for Jura, Skattefaglig Afdeling, Jesper Wang-Holm, Formand

Underdirektør for Selskab, Små og mellemstore selskaber, Anne Munksgaard

Kontorchef Jura, Skattefaglig afdeling, Moms, Tinna Bohn Voigt

Kontorchef Jura, Skattefaglig afdeling, Afgifter, Ingrid Hornshøj Jensen

Kontorchef Jura, Proces og Videndeling, Administration Kontrol Opkrævning, Else Veggerby

Funktionsleder, Erhverv - Afgifter 2, Jesper Bech Christensen

Kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP6 - Punktafgifter og registrering, Lene Skov Henningsen

Underdirektør, Erhverv, Større erhvervsvirksomheder, Johnny Schaadt Hansen

Kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP4 - Moms og lønsum, Mia E. B. Hansen

Sekretariat  

Charlotte F. Kløigaard, Jura, Afgifter

Senest redigeret 6. juni 2019