Medlemsliste

Eksterne medlemmer

Claus Bøgelund K. Nielsen, DSK (De Samvirkende Købmænd)

Kaare Friis Petersen, HORESTA 

Morten Pernø, Dansk Transport og Logistik (DTL) 

Bo Sandberg, Dansk Byggeri 

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark

Lina Pedersen, Danmarks Statistik

Robert Mikelsons, Advokatrådet

Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri

Lene Nielsen, Dansk Industri

Thomas Booker, Danske Advokater

Ulla Brandt, Dansk Erhverv

Torsten Schiøler, Forsikring & Pension

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Astrid Rugaard, Finans Danmark

Lars Loftager Jørgensen, FSR 

Randi Christiansen, FSR

Bente Nøhr, Dansk Energi 

Torsten Hasforth, Dansk Energi

Frederik Boisen Lendal, Danske Rederier

Alexander L. Nepper, SMVdanmark 

Jacob Kunø Christensen, SEGES

Trine Rex Christensen, Landbrug & Fødevarer

Peter Fenger, Bryggeriforeningen

Jesper Sebbelin, Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Jesper Thybo Larsen, Danske Speditører

Maria Feldberg, ITD

Søren Engers Pedersen, Foreningen Danske Revisorer

Medlemmer fra Skattestyrelsen

Underdirektør for Jura, Skattefaglig Afdeling, Jesper Wang-Holm, Formand

Underdirektør for Selskab, Små og mellemstore selskaber, Anne Munksgaard

Kontorchef Jura, Skattefaglig afdeling, Moms, Tinna Bohn Voigt

Kontorchef Jura, Proces og Videndeling, Administration Kontrol Opkrævning, Else Veggerby

Funktionsleder, Erhverv, Større Erhvervsvirksomheder – SEV 11, Jesper Bech Christensen

Underdirektør, Erhverv, Større erhvervsvirksomheder, Johnny Schaadt Hansen

Kontorchef, Erhverv, Erhvervsprocesser, EP4 - Moms og lønsum, Mia E. B. Hansen

Sekretariat  

Maria Junggren, Jura

Senest redigeret 20. april 2020