Medlemsliste

Medlemsliste Skattekontaktudvalget

Eksterne medlemmer

Anders Jessen, International Transport Danmark (ITD)

Benjamin Dickow, Landbrug og Fødevarer

Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier

Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri

Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Henriette la Cour, Danske Advokater

Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer 

Jacob Ravn, Dansk Erhverv

Jonathan Schacht Halling Nielsen, DVCA

Jens Jul Jacobsen, SEGES

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Kaare Friis Petersen, HORESTA

Lars Magnus Christensen, SMVdanmark 

Lene Nielsen, Dansk Industri

Max Nielsen, Kommunernes Landsforening

Mette Bøgh Larsen, FSR

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL)

Sune Caspersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Svend Erik Holm, Advokatrådet 

Thorkild Bang, Tekniq

Torsten Hasforth, Dansk Energi

Torsten Schiøler, Forsikring og Pension 

Medlemmer fra Skattestyrelsen 

Jura

Jesper Wang-Holm – Formand for udvalget, Underdirektør for Skattefaglig afdeling 

Else Veggerby – Kontorchef for kontoret Jura, Administration Kontrol Opkrævning i afdelingen Proces og Videndeling

Mette Tronborg Petersen – Kontorchef for kontoret Jura, Person i Skattefaglig afdeling 

Jesper Leth Vestergaard – Kontorchef for kontoret Jura, Selskaber, Aktionær og TP i Skattefaglig afdeling

Jakob Ulrik Wassard Schou – Kontorchef for kontoret Jura, Erhverv i Skattefaglig afdeling i Jura

Selskab

Anne Munksgaard – Underdirektør for Små og mellemstore selskaber,

Erhverv

Johnny Schaadt Hansen – Underdirektør for Større erhvervsvirksomheder.

Person

Lotte Dige Toft – Kontorchef for kontoret PP – Forskuds- og Årsopgørelsesprocesser i afdelingen Personprocesser.

Sekretariat

Hanne Ottesen, Jura, Erhverv i Skattefaglig afdeling i Jura

Senest redigeret: 8. november 2019