Medlemsliste

Medlemsliste Skattekontaktudvalget

Eksterne medlemmer

Anders Jessen, International Transport Danmark (ITD)

Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier

Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri

Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Eylem Çağrışan Ünüvar, AutoBranchen Danmark

Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening

Henriette la Cour, Danske Advokater

Jacob Ravn, Dansk Erhverv

Jonathan Schacht Halling Nielsen, DVCA

Jens Jul Jacobsen, SEGES

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Kaare Friis Petersen, HORESTA

Lene Nielsen, Dansk Industri

Maria Eun Elkjær, Landbrug og Fødevarer

Max Nielsen, Kommunernes Landsforening

Louise Egede Olsen, FSR

Mia Amalie Holstein, SMVdanmark 

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL)

Sune Caspersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Svend Erik Holm, Advokatrådet 

Thorbjørn Helmo Madsen, Foreningen Danske Revisorer 

Thorkild Bang, Tekniq

Torsten Hasforth, Dansk Energi

Torsten Schiøler, Forsikring og Pension 

Medlemmer fra Skattestyrelsen 

Fra Jura

Jesper Wang-Holm – Formand for udvalget, Underdirektør for Skattefaglig afdeling 

Else Veggerby – Kontorchef for kontoret Jura, Administration Kontrol Opkrævning i afdelingen Proces og Videndeling

Mette Tronborg Petersen – Kontorchef for kontoret Jura, Person og Udland i Skattefaglig afdeling 

Mette Bøgh Larsen – Kontorchef for kontoret Jura, Erhverv, Aktionær og Dødsbo

Jesper Leth Vestergaard – Kontorchef for kontoret Jura, Selskab, MAP og TP i Skattefaglig afdeling

Jakob Ulrik Wassard Schou – Kontorchef for kontoret Jura, Ejendomme og Pension i Skattefaglig afdeling i Jura

Fra Selskab

Anne Munksgaard – Underdirektør for Små og mellemstore selskaber

Fra Erhverv

Johnny Schaadt Hansen – Underdirektør for Større Erhvervsvirksomheder

Fra Person

Lotte Dige Toft – Kontorchef for kontoret PP – Forskuds- og Årsopgørelsesprocesser i afdelingen Personprocesser

Sekretariat

Freja Buhl Alsgren, Jura, Person og Udland.

Senest redigeret: 7. august 2020.