Medlemsliste

Medlemsliste Skattekontaktudvalget

Eksterne medlemmer

Anders Jessen, International Transport Danmark (ITD)

Bjarne Løf Henriksen, Danske Rederier

Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri

Ida Nynne Daarbak Jensen, AutoBranchen Danmark

Christian Jürgensen, Dansk Skovforening

Henriette la Cour, Danske Advokater

Jacob Ravn, Dansk Erhverv

Dorthe Thomsen, Aktive Ejere

Jens Jul Jacobsen, SEGES

Nikolaj Warming-Lollesgaard, Finans Danmark

Kaare Friis Petersen, HORESTA

Lene Nielsen, Dansk Industri

Louise Egede Olesen, FSR

Maria Eun Elkjær, Landbrug og Fødevarer

Max Nielsen, Kommunernes Landsforening

Mia Amalie Holstein, SMVdanmark 

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL)

Sune Caspersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Svend Erik Holm, Advokatrådet

Thorbjørn Helmo Madsen, Foreningen Danske Revisorer 

Thorkild Bang, Tekniq

Martin Ingerslev, Dansk Energi

Torsten Schiøler, Forsikring og Pension

 

Medlemmer fra Skattestyrelsen 

Fra Jura

Jesper Wang-Holm – Formand for udvalget, Underdirektør for Skattefaglig afdeling

Mette Tronborg Petersen – Kontorchef for kontoret Jura, Person og Udland i Skattefaglig afdeling

Mette Bøgh Larsen – Kontorchef for kontoret Jura, Erhverv, Aktionær og Dødsbo i Skattefaglig afdeling

Jesper Leth Vestergaard – Kontorchef for kontoret Jura, Selskab, MAP og TP i Skattefaglig afdeling

Jakob Ulrik Wassard Schou – Kontorchef for kontoret Jura, Ejendomme og Pension i Skattefaglig afdeling

Fra Selskab

Anne Munksgaard – Underdirektør for Små og mellemstore selskaber

Fra Erhverv

Johnny Schaadt Hansen – Underdirektør for Større Erhvervsvirksomheder

Fra Person

Susanne Baunsgaard – Kontorchef for kontoret PP – Borgerprocesser i afdelingen Personprocesser.

Sekretariat

Freja Buhl Alsgren, Jura, Person og Udland i Skattefaglig afdeling

 

Senest redigeret: 2. marts 2021.