Skattestyrelsens direktion

Vores direktion består af Direktør Merete Agergaard og seks fagdirektører med ansvar for styrelsens respektive fagområder.

Merete Agergaard, Direktør

Merete Agergaard er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har mange års erfaring som topchef. Merete Agergaard blev konstitueret direktør for SKAT i 2016.
Ved etableringen af Skatteforvaltningens nye styrelser i juli 2018 tiltrådte Merete Agergaard som direktør for Skattestyrelsen. Før hun kom til SKAT var Merete Agergaard blandt andet direktør for Arbejdsskadestyrelsen og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet.

CV

2018 - : Direktør for Skattestyrelsen

2016 - 2018: Konstitueret direktør for SKAT

2014 - 2016: Direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet

2009 - 2014: Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

1999 - 2009: Koncern HR og Kommunikationschef, Miljøministeriet

Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1992

 

​Steen Bechmann Jacobsen, Fagdirektør Særlig Kontrol

Steen Bechmann Jacobsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har tidligere været chefanklager og vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. I Skattestyrelsen er Steen Bechmann Jacobsen ansvarlig for Særlig Kontrol, der har til opgave at kontrollere, imødegå og bekæmpe skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet på både nationalt og internationalt niveau.

CV

2018 -: Fagdirektør for Særlig Kontrol, Skattestyrelsen

2016 - 2018: Chefanklager, Statsadvokaten for SØIK

2015 - 2016: Vicestatsadvokat og stabschef, Statsadvokaten for SØIK

2012 - 2015: Advokaturchef, Københavns Politi

2010 - 2012: Advokaturchef, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Uddannelse: Cand.jur. 1999

 

​Kenneth Joensen, Fagdirektør SelskabKenneth Joensen er uddannet cand.jur. og har bred ledelseserfaring fra Rigspolitiet, ATP og Finans Danmark. I Skattestyrelsen er Kenneth Joensen direktør for fagområdet Selskab, der har ansvaret for selskabsskatter, hvilket omfatter de mindste anpartsselskaber så vel som de største koncerner i Danmark. Selskab varetager vejledning og sagsbehandling vedrørende skatteforhold samt kontrolaktiviteter, der understøtter betaling af korrekte skatter fra selskaber, fonde, foreninger og offentlige virksomheder. Selskab har endvidere ansvaret for håndtering af udbytteskatteområdet.

CV

2018 - : Fagdirektør Skattestyrelsen, Selskab

2015 - 2018: Juridisk direktør, Finans Danmark

2012 - 2015: Chefjurist, ATP

2007 - 2012: Vicepolitimester, Rigspolitiet

2006 - 2007: Advokat, Viltoft Høberg Petersen

2000 - 2006: Fuldmægtig, Justitsministeriet og Rigspolitiet

Uddannelse: Cand.jur. 2000

 

​Karin Bergen, Fagdirektør Person

Karin Bergen har fra sit lange karriereforløb i Skatteforvaltningen erfaring med stort set alle skattefaglige og organisatoriske områder. Som direktør for fagområdet Person er Karin Bergen ansvarlig for personskatter, der omfatter mere end halvdelen af de samlede skatteindtægter. Yderligere er fagområdet også ansvarlig for Kundecentret, der er indgang til den samlede skatteforvaltnings vejledning.

CV

2018 - : Fagdirektør, Person

2016 - 2018: Konstitueret direktør for Kundeservice, SKAT

2015 - 2016: Underdirektør for Udland, SKAT

2012 - 2015: Underdirektør for Vejledning, SKAT

2009 - 2012: Regionsdirektør, SKAT Syddanmark

Uddannelse: Diplom og lederuddannet.

 

​Thomas Hjortenberg, Fagdirektør Erhverv

Thomas Hjortenberg er uddannet cand.scient.pol., og har solid kommunal og ministeriel erfaring fra Finansministeriet og Københavns Kommune til Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. I Skattestyrelsen kombinerer Thomas Hjortenberg sin erfaring til at lede fagområdet Erhverv. Erhvervsområdet omfatter blandt andet vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter.

CV

2019 - : Fagdirektør, Erhverv

2017 - 2019: Vicedirektør, Arbejdstilsynet

2013 - 2016: Kontorchef, Beskæftigelsesministeriet

2010 - 2013: Sekretariatschef, Københavns Kommune

2009 - 2009: Kontorchef, Københavns Kommune

2007 – 2008: Chefkonsulent, Københavns Kommune

2006 - 2007: Fuldmægtig, Finansministeriet

2004 - 2006: Konsulent, Deloitte

Uddannelse: Cand.scient.pol. 2004

 

​Karin Degnboel Thostrup, Fagdirektør Jura

Karin Degnboel Thostrup har bred juridisk erfaring fra flere stillinger og lederroller som advokat, chefanklager i Politiet og juridisk chef i PET. I Skattestyrelsen varetager Karin Degnboel Thostrup ansvaret for det juridiske fagområde, der understøtter korrekt regelanvendelse indenfor skat, moms og afgifter samt de forvaltningsretlige og processuelle regler i hele Skatteforvaltningen.

CV

2019 - : Fagdirektør, Jura

2017 - 2018: Juridisk chef, PET

2017 - 2017: Statsadvokat, Rigsadvokaten

2013 - 2017: Chefanklager, Københavns Politi

2013 - 2013: Chefkonsulent, Rigsadvokaten

2011 - 2012: Chefanklager, Midt- og Vestsjællands Politi

2007 - 2011: Politiadvokat, Københavns og Midt- & Vestjyllands Politi

1999 - 2007: Vicestatsadvokat og Statsadvokatassessor, Statsadvokaten i Viborg

1987 - 1998: Advokatfuldmægtig og advokat

Uddannelse: Cand.jur. 1987

 

​Thomas Lund Kristensen, Fagdirektør Økonomi

Thomas Lund Kristensen er uddannet cand.scient.pol., og tidligere direktør i Arbejdsskadestyrelsen og Københavns Kommune. Som direktør for Skattestyrelsens økonomiområde er det Thomas Lund Kristensens ansvar, at økonomi- og virksomhedsstyringen lever op til de højeste standarder for statslig styring.

CV

2018 - : Fagdirektør, Økonomi

2017 - 2018: Underdirektør i SKAT, Økonomi

2016 - 2017: Direktør i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

2016 - 2016: Konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen

2014 - 2016: Vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen

2008 - 2013: Kontorchef i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelse: Cand.scient.pol. 2002