Skattestyrelsens direktion

Vores direktion består af direktør Merete Agergaard og syv fagdirektører med ansvar for styrelsens respektive fagområder.

Merete Agergaard, Direktør Skattestyrelsen
Foto: Skattestyrelsen

Merete Agergaard, Direktør

Merete Agergaard er cand.jur. fra Københavns Universitet, og har mange års erfaring som topchef. Merete Agergaard blev konstitueret direktør for SKAT i 2016.
Ved etableringen af Skatteforvaltningens nye styrelser i juli 2018 tiltrådte Merete Agergaard som direktør for Skattestyrelsen. Før hun kom til SKAT var Merete Agergaard blandt andet direktør for Arbejdsskadestyrelsen og afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet.

CV

2018 - : Direktør for Skattestyrelsen
2016 - 2018: Konstitueret direktør for SKAT
2014 - 2016: Direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet
2009 - 2014: Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet
1999 - 2009: Koncern HR og Kommunikationschef, Miljøministeriet
Uddannelse: Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1992

 

 

Steen Bechmann, Fagdirektør Særlig Kontrol (3)
Foto: Skattestyrelsen

​Steen Bechmann Jacobsen, Fagdirektør Særlig Kontrol

Steen Bechmann Jacobsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og har tidligere været chefanklager og vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. I Skattestyrelsen er Steen Bechmann Jacobsen ansvarlig for Særlig Kontrol, der har til opgave at kontrollere, imødegå og bekæmpe skatteunddragelse og organiseret økonomisk kriminalitet på både nationalt og internationalt niveau.

CV

2018 -: Fagdirektør for Særlig Kontrol, Skattestyrelsen
2016 - 2018: Chefanklager, Statsadvokaten for SØIK
2015 - 2016: Vicestatsadvokat og stabschef, Statsadvokaten for SØIK
2012 - 2015: Advokaturchef, Københavns Politi
2010 - 2012: Advokaturchef, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Uddannelse: Cand.jur. 1999

 

 

Kenneth Joensen
Foto: Skattestyrelsen

​Kenneth Joensen, Fagdirektør Selskab

Kenneth Joensen er uddannet cand.jur. og har bred ledelseserfaring fra Rigspolitiet, ATP og Finans Danmark. I Skattestyrelsen er Kenneth Joensen direktør for fagområdet Selskab, der har ansvaret for selskabsskatter, hvilket omfatter de mindste anpartsselskaber så vel som de største koncerner i Danmark. Selskab varetager vejledning og sagsbehandling vedrørende skatteforhold samt kontrolaktiviteter, der understøtter betaling af korrekte skatter fra selskaber, fonde, foreninger og offentlige virksomheder. Selskab har endvidere ansvaret for håndtering af udbytteskatteområdet.

CV

2018 - : Fagdirektør Skattestyrelsen, Selskab
2015 - 2018: Juridisk direktør, Finans Danmark
2012 - 2015: Chefjurist, ATP
2007 - 2012: Vicepolitimester, Rigspolitiet
2006 - 2007: Advokat, Viltoft Høberg Petersen
2000 - 2006: Fuldmægtig, Justitsministeriet og Rigspolitiet
Uddannelse: Cand.jur. 2000

 

 

Karin Bergen, Fagdirektør Person (4)
Foto: Skattestyrelsen

​Karin Bergen, Fagdirektør Person

Karin Bergen har fra sit lange karriereforløb i Skatteforvaltningen erfaring med stort set alle skattefaglige og organisatoriske områder. Som direktør for fagområdet Person er Karin Bergen ansvarlig for personskatter, der omfatter mere end halvdelen af de samlede skatteindtægter.

CV

2018 - : Fagdirektør, Person
2016 - 2018: Konstitueret direktør for Kundeservice, SKAT
2015 - 2016: Underdirektør for Udland, SKAT
2012 - 2015: Underdirektør for Vejledning, SKAT
2009 - 2012: Regionsdirektør, SKAT Syddanmark
Uddannelse: Diplom og lederuddannet.

 

 

​Thomas Hjortenberg, Fagdirektør Erhverv (4)
Foto: Skattestyrelsen

Thomas Hjortenberg, Fagdirektør Erhverv

Thomas Hjortenberg er uddannet cand.scient.pol., og har solid kommunal og ministeriel erfaring fra Finansministeriet og Københavns Kommune til Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. I Skattestyrelsen kombinerer Thomas Hjortenberg sin erfaring til at lede fagområdet Erhverv. Erhvervsområdet omfatter blandt andet vejledning og sagsbehandling vedrørende erhvervsvirksomheders skatteforhold samt planlægning og gennemførsel af kontrolaktiviteter.

CV

2019 - : Fagdirektør, Erhverv
2017 - 2019: Vicedirektør, Arbejdstilsynet
2013 - 2016: Kontorchef, Beskæftigelsesministeriet
2010 - 2013: Sekretariatschef, Københavns Kommune
2009 - 2009: Kontorchef, Københavns Kommune
2007 – 2008: Chefkonsulent, Københavns Kommune
2006 - 2007: Fuldmægtig, Finansministeriet
2004 - 2006: Konsulent, Deloitte
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2004

 

 

Karin Degnboel Thostrup, Fagdirektør Jura
Foto: Skattestyrelsen

Karin Degnboel Thostrup, Fagdirektør Jura

Karin Degnboel Thostrup har bred juridisk erfaring fra flere stillinger og lederroller som advokat, chefanklager i Politiet og juridisk chef i PET. I Skattestyrelsen varetager Karin Degnboel Thostrup ansvaret for det juridiske fagområde, der understøtter korrekt regelanvendelse indenfor skat, moms og afgifter samt de forvaltningsretlige og processuelle regler i hele Skatteforvaltningen.

CV

2019 - : Fagdirektør, Jura
2017 - 2018: Juridisk chef, PET
2017 - 2017: Statsadvokat, Rigsadvokaten
2013 - 2017: Chefanklager, Københavns Politi
2013 - 2013: Chefkonsulent, Rigsadvokaten
2011 - 2012: Chefanklager, Midt- og Vestsjællands Politi
2007 - 2011: Politiadvokat, Københavns og Midt- & Vestjyllands Politi
1999 - 2007: Vicestatsadvokat og Statsadvokatassessor, Statsadvokaten i Viborg
1987 - 1998: Advokatfuldmægtig og advokat
Uddannelse: Cand.jur. 1987

 

 

​Thomas Lund Kristensen, Fagdirektør Økonomi (3)
Foto: Skattestyrelsen

Thomas Lund Kristensen, Fagdirektør Økonomi

Thomas Lund Kristensen er uddannet cand.scient.pol., og tidligere direktør i Arbejdsskadestyrelsen og Københavns Kommune. Som direktør for Skattestyrelsens økonomiområde er det Thomas Lund Kristensens ansvar, at økonomi- og virksomhedsstyringen lever op til de højeste standarder for statslig styring.

CV

2018 - : Fagdirektør, Økonomi
2017 - 2018: Underdirektør i SKAT, Økonomi
2016 - 2017: Direktør i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
2016 - 2016: Konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen
2014 - 2016: Vicedirektør i Arbejdsskadestyrelsen
2008 - 2013: Kontorchef i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Uddannelse: Cand.scient.pol. 2002

 

 

David Fjord Nielsen
Foto: Skattestyrelsen

David Fjord Nielsen, fagdirektør Borger- og Virksomhedskontakt

David Fjord Nielsen er uddannet cand.scient.pol. og har en bred ledelsesmæssig erfaring fra blandt andet Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Civilstyrelsen. I Skattestyrelsen er David Fjord Nielsen direktør for fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt, der har ansvaret for de tværgående opkrævnings- og vejledningsopgaver i Skattestyrelsen. Opgaverne er kendetegnet ved at omfatte en meget stor del af Skattestyrelsens direkte kommunikation med skatteyderne.

CV

2021 - : Fagdirektør Borger- og Virksomhedskontakt
2020 – 2021: Ekstern konsulent, Økonomistyrelsen
2017 – 2019: Afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet
2016 – 2017: Vicedirektør i Miljøstyrelsen
2014 – 2016: Vicedirektør i Naturstyrelsen
2012 – 2014: Økonomichef i Civilstyrelsen, Justitsministeriet
2012: Chefkonsulent, Moderniseringsstyrelsen
2006 – 2012: Fuldmægtig og specialkonsulent, Finansministeriet
2006: Fuldmægtig, Økonomistyrelsen
Uddannelse: Cand. Scient.Pol. 2006, Master of Science, comparative politics 2005.